Home

Folkeforbundet snl

mandatordning - Folkeforbundet - Store norske leksiko

Folkeforbundet var er internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 1919 som en del av Versailles-traktaten. Folkeforbundet ble grunnlagt med hovedmål å: Fremme nedrustning Ordne opp i uenigheter mellom ulike land Forbedre arbeid- og levevilkår blant menneskene på jorden Folkeforbundet sitt hovedkontor Palais des Nations i Genève, Sveits _____ I 1946 ble Folkeforbundet oppløst o Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Folkeforbundet - Wikipedi

 1. Barnevernsunionen ble grunnlagt i Genève i 1920 på initiativ av Eglantyne Jebb (1876-1928). Organisasjonen fikk sin grunnlov i 1923, revidert i 1948, Genèvedeklarasjonen, som ble tiltrådt av Folkeforbundet og oversatt til 60 språk. Barnevernsunionen har lokale organisasjoner i en rekke land.
 2. Pressemann og politiker. Foreldre: Skolebestyrer Edvard Isak Hambro (1847-1909; se NBL1, bd. 5) og Nicoline Christine Harbitz (1861-1926; se Nicoline Hambro). Gift 1) 4.6.1910 med Gudrun (Dudu) Grieg (25.9.1881-29.7.1943), datter av sogneprest Vilhelm Cato Grieg (1851-1919) og Anna Eveline Johanna Bjørset (1859-99); 2) 7.2.1946 med skuespiller Gyda Christensen (1872-1964)
 3. Da Folkeforbundet ble opprettet 1919 med hovedkvarter i Genève i Sveits, flyttet Lange Den interparlamentariske unions sekretariat dit. Samme år tok han den filosofiske doktorgrad på en avhandling om internasjonalismens historie, og da Folkeforbundet hadde sitt første møte 1920, ble Lange invitert for å forelese om fredsforhandlinger og nedrustning
 4. st en tredjedel av verdens befolkning
 5. Maler. Foreldre: Maler og forfatter Christian Krohg (1852-1925) og maler Othilia Lasson (1860-1935; se Oda Krohg). Gift 1) 21.12.1915 med tekstilkunstner Cécile Marie (Lucy) Vidil (6.4.1891-17.8.1977), datter av baker François Victor Vidil (død 1938) og Cécile Jampen, ekteskapet oppløst 1934; 2) 22.3.1934 med Ragnhild Helene Andersen (24.1.1908-19.9.1972), datter av.
 6. I mellomkrigsårene var Worm-Müller norsk utsending til Folkeforbundet, og han representerte Norge i FN i årene 1946-51. 1951 ble Worm-Müller utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Da han gikk av for aldersgrensen som professor 1954, ble han hyllet med festskriftet Ideer og mennesker , som var et utvalg av noen av hans beste bøker, artikler og taler

Jonas Lie (født 31. desember 1899 i Kristiania, død 11. mai 1945 i Bærum) var en norsk jurist, politiembedsmann, forfatter og politiker for Nasjonal Samling (NS).. Som sønnesønn av den berømte forfatteren Jonas Lie har han tidvis blitt kalt Jonas Lie den yngre. Han gjorde seg i mellomkrigstiden bemerket som en anerkjent kriminalforfatter og som politijurist som ledet aksjoner mot. Kategori:Folkeforbundet. Hopp til navigering Hopp til søk. Hovedartikkelen for denne kategorien er Folkeforbundet. Underkategorier. Denne kategorien har kun følgende underkategori. F Folkeforbundets.

Lær definisjonen av folkeforbundet. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene folkeforbundet i den store norsk bokmål samlingen Med folkeforbundet var ikke uten suksesshistorier også. For eksempel løste forbundet striden om Åland på en tilfredsstillende måte. En vesentlig forskjell mellom Folkeforbundet og FN er at FN kan ha et langt bredere mandat til å utføre operasjoner, og er aktiv på langt flere felt, ikke bare storpolitikk og fredsarbeid Jurist og kvinnesaksforkjemper. Foreldre: Telegrafinspektør Jens Ulrik Ferdinand Bugge (1838-1906) og Anna Hermine Bugge (1840-1922). Samboer fra 15.7.1889 med professor i sosialøkonomi Johan Gustaf Knut Wicksell (20.12.1851-3.5.1926), sønn av Johan Wicksell (1806-66) og Christina Catharina Glassel (død 1857). Anna Bugge var norsk-svensk jurist, kvinnesaks- og fredsforkjemper, en. Administrert av Folkeforbundet Annektert av Tysklands nabostater Tyskland under Weimarrepublikken 15. mai 1919 samlet en stor folkemengde seg foran Riksdagsbygningen i Berlin i protest mot Versaillestraktaten Størrelsen av erstatningen ble med grunnlag i traktaten avgjort av Den allierte erstatningskommisjonen . Den bestemte foreløpig at Tyskland fram til mai 1921 skulle betale 1 milliard.

Undervisningsopplegg: Den første verdenskrig Målgruppe: 10 klasse, VGS Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den første verdenskrig Kontrollspørsmål: Hvem var Franz Ferdinand og hva skjedde med ham? Hva var Julikrisen? Hvilke land deltok og hva kalles de to sidene? Hva var Schlieffen-planen? Hva var forventet. Folkeforbundet (engelsk League of Nations, fransk société des Nations, tysk Völkerbund) var ein internasjonal organisasjon som vart skipa den 25. januar 1919 på fredskonferansen i Paris i 1919.Grunnlaget var del I av Versailles-traktaten etter første verdskrig.Tanken bak Folkeforbundet var å fremja militær avspenning og nedrusting. Fleire krigar skulle ein kunna unngå ved å ordna opp. Han melder Tyskland ut av Folkeforbundet og bryter nedrustningsforhandlingene med Storbritannia og Frankrike. 1935: Hitler gjeninnfører verneplikten, noe som bryter med Versaillestraktaten. Hitler opplever dog ikke noe motstand fra de andre europeiske statene, eller represalier for brudd på traktaten

Folkeforbundet. Opprettet 1919 av seierherrene etter 1. verdenskrig etter initiativ fra USAs president Woodrow Wilson. Hele 32 allierte stater og 13 nøytrale land, blant dem Norge, sluttet seg til. Tyskland kom med i 1926 og SSSR (Sovjetunionen) 1934. Medlemstallet var på det høyeste 60. USA stod utenfor S. var i 1905 assistent hos arkitekt Christian Fürst, Ålesund. I årene 1906 - 14 arbeidet han ved forskjellige arkitektkontor i Berlin, bl.a. hos Bruno Schmitz og professor Bruno Paul. Fra 1914 til sin død var han privatpraktiserende arkitekt i Bergen.S. blir omtalt som en idealist som søkte å skape en arkitektur ut fra sine egne visjoner mer enn ut fra samtidens herskende stilretninger. Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i verdenskrigen 1914 til 1918, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen

FN - Forente nasjoner - Store norske leksiko

Fredsarbeid. Da den første verdskrigen tok slutt, hadde folk sjølvsagt eit håp om at det ikkje skulle bli krig igjen. Samtidig var det mange moglege konfliktområde mellom ulike statar og interesser i mellomkrigstida Folkeforbundet og norsk nøytralitet. For å hindre en ny altomfattende verdenskrig ble den internasjonale organisasjonen Folkeforbundet opprettet for å sikre fredelig samarbeid mellom medlemslandene gjennom åpent diplomati og gjennom å mekle mellom land i konflikt for å hindre at de gikk til krig mot hverandre Folkeforbundet. folkefront - partipolitisk uttrykk. folkefront. folkerepublikanere. Francisco Franco. Francisco Largo Caballero. Francisco Martínez de la Rosa. Francis Place. François de La Rocque. François Félix Faure. François Joseph Lefebvre. François Pierre Guillaume Guizot. Frank Billings Kellogg snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0). Les mer om bærekraftig utvikling. Etikk Det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger (Mathias Sagdahl (UiT), etikk. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0). Etisk hande

Wikipedia, SNL. 1974 - «Waterloo» om bord skutt ned over Rwandas hovedstad Kigali. Dette ble starten på et av historiens mest brutale og effektive folkemord Fra SNL; Holocaust. Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig Forholdet mellom Israel og palestinerne har blitt kalt verdens vanskeligst konflikt. Den har pågått i mange tiår, med flere kriger, mange FN-resolusjoner og noen forsøk på fred. Men hva er det egentlig konflikten handler om? Når startet den, og hvorfor er året 1948 så viktig Internasjonal politikk, begrep som omfatter studiet av staters utenrikspolitikk og forholdet mellom politiske aktører på den internasjonale scenen.Begrepet bør skilles fra uttrykket internasjonale relasjoner (IR) som markerer en bredere kategori der både internasjonal politikk og alle andre internasjonale forbindelser er med. Merk at internasjonal politikk også brukes som kontrast til. Folkeforbundet bygde på prinsippet om kollektiv sikkerhet. Hvis et medlemsland ble angrepet, ble det sett på som et angrep på de andre medlemslandene også. Senatet i USA nektet å delta i Folkeforbundet og Russland og Tyskland ble holdt utenfor. Hovedkvarteret lå i Genéve i Sveits. 25 S. ble født i Fryksände i Värmland som eneste barn av norske foreldre. Moren døde da han ble født og 12 år gammel flyttet han sammen med faren til Lillestrøm. Hans oppvekst i Gösta Berlings trakter, med grobunn for sagn, myter og overtro fikk stor betydning for ham som menneske og kunstner og gav næring til hans fantasi, naturfølelse og dragning mot det mystiske

Folkeforbundet

 1. FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet
 2. Folkeforbundet skulle også fungere som en klageinnsats for folkegrupper som følte at sine rettigheter ble krenket. De nyopprettede nasjonalstatene gjorde at en rekke etniske konflikter, som før var undertrykt av imperiene, boblet opp til overflaten og Folkeforbundet viste seg ineffektivt når det kom til å dempe konfliktene
 3. Andre verdenskrig - årsak og konsekvenser 20 år etter at første verdenskrig hadde rystet en hel verden, brøt andre verdenskrig ut (1939-1945). Andre verdenskrig skulle vise seg å bli en krig som overgikk den første både i geografisk omfang, tap av menneskeliv og økonomiske kostnader. Etter 6 år med verdenskrig hadde ca. 70 millioner mennesker Fortsett å lese Andre verdenskri
 4. Frankrike styrte landet på mandat fra Folkeforbundet i mellomkrigstiden. Under andre verdenskrig ble landet underlagt det franske Vichy-regimet, inntil britiske og franske styrker tok kontroll. Syria ble reelt uavhengig da franske styrker forlot landet 17. april 1946, som ble landets nasjonaldag. SNL
 5. I årene før 1940 hadde AP ledet en langvarig nedrustningspolitikk, til tross for signalene om at en storkrig var i emning. Nedrustningen varte helt frem til 9. april 1940, til tross for desperate oppfordringer fra militæret og opplagte signaler på at tyskerne var rett rundt hjørnet. Det eneste so..
 6. Folkeforbundet - internasjonal organisasjon som ble grunnlagt 25. januar 1919 av del I av Versailles-traktaten. folkestyre - demokrati, å styre gjennom folkevalgte representanter folkesuverenitet - tese om at all legitim statsmakt stammer fra folket selv. forbruker - person som forbruker varer og tjenester, konsument

Folkeforbundet - F

Versailles-traktaten - Store norske leksiko

 1. Østfronten var under 1. verdenskrig den vigtigste front i kampene mellem Centralmagterne Tyskland og Østrig-Ungarn på den ene side og Rusland på den anden. Krigsområdet omfattede store dele af Østeuropa og strakte sig efter Rumæniens indtræden i krigen i 1916 fra Baltikum til Sortehavet.. I modsætning til den næsten fastfrosne skyttegravskrig på Vestfronten skete der store.
 2. dre øyer, og er en av verdens
 3. SNL. 1922 - Nobels og det tidligere Østerrike-Ungarn. Han engasjerte seg sterkt ved hungersnøden i Sovjet i 1921. Fra 1922 utstedte Folkeforbundet.
 4. Israel-Palestina-konflikten regnes som en av de mest komplekse konfliktene i vår tid. Selv etter over 100 år, utallige planer for fred og enormt internasjonalt engasjement, er det lite håp om fred i nær fremtid. Av Kathinka Louise Rinvik Bratberg Det har vært konflikt og motsetningsforhold mellom israelerne og palestinerne i over 100 år, og det Israel-Palestina-konflikten Les mer
 5. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det

Folkeforbundet - Hva det var og hvorfor det ikke fungerte

Folkeforbundet fordømte Hitlers politik, men Tyskland havde meldt sig ud af Folkeforbundet allerede ved Hitlers magtovertagelse. Det indebar, at Folkeforbundet stod uden sanktionsmuligheder. Hitler ønskede at genopbygge den tyske krigsflåde, men så længe at han ikke kunne opbygge både hæren og flåden, var det umuligt Fra SNL; middelklasse. Middelklasse, ofte brukt samlebetegnelse for store samfunnslag som ikke faller inn under klarere kategorier som arbeiderklasse eller overklasse. Middelklassen kan også betegne bestemte grupperinger som funksjonærer, mindre næringsdrivende og folk i «frie», «profesjonelle» yrker

Byen er også europeisk senter for De forente nasjoner (FN) som disponerer bygningen til det tidligere Folkeforbundet, som hadde sitt hovedsete her 1919-46. Genève er videre et internasjonalt finanssenter og en viktig industri- og turistby og er verdens 4. største konferanse- og kongressby. (kilde: snl.no Nansen fikk ansvaret fra Folkeforbundet og Røde Kors å lede utvekslingen av krigsfanger etter første verdenskrig. I løpet av kort tid ble 427.886 fanger fra 26 land skysset til sine hjemland. Dette var en av de få suksessene i Folkeforbundets histori Kartet viser landområda som Tyskland tapte i 1919, når dei måtte akseptera Versaillestraktaten. kontrollert av Folkeforbundet lagt under eller overført til naboland gjennom Versaillestraktaten, eller etter folkeavstemmingar eller vedtak i Folkeforbundet Alle disse eksemplene på hvor dårlig Folkeforbundet var, er grunner til oppløsningen deres i 1946. Folkeforbundet gjennomførte aldri nedrustning som var en av hovedoppgavene til forbundet. Løsningene til Folkeforbundet var for det meste dårlige, noe som skapte et syn på Folkeforbundet som et instrument for de store og fryktløse maktene

Store norske leksiko

 1. Til Nordens ungdom. Så sant som vinteren, kald og mørk, blir sprengt av sjø og blomst og bjørk, mens seiers-solen flommer, - har menneskesinnet i sin glød den samme makt mot frost og død. Vær hilset, Nordens sommer. I motløshetens tunge tid vær dere mot, vær lys, vær strid. Av dere skal det kreves at tvil og angst og kuldegrøss blir sopt en solskinnsdag tilsjøs, Fei vekk et ord.
 2. Utover i 30-årene ble Kina hovedmål for japansk aggresjon, og Folkeforbundet klarte ikke å skape fred. Fra 1937 var det full krig mellom Japan og Kina. Sett fra den asiatiske siden, startet andre verdenskrig her, og Japan havnet også i et motsetningsforhold til USA
 3. Store norske leksikon (forkortet SNL) er et nettbasert leksikon som gis ut av Foreningen Store norske leksikon. 1309 relasjoner
 4. Også japanerne deltok etter hvert i pushingen av opium, og i 1931 antok Folkeforbundet at japanerne produserte 90 prosent av all narkotika omsatt i Kina. Salg av opium inngikk i Japans strategi for å vinne krigen mot Kina. Kinesernes moral og selvbilde ble langsomt brutt ned

Barnevernsunionen - Store medisinske leksiko

1. verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste. Se vårt store utvalg av bøker til store og små, i alle sjangre. Velg selv om du vil hente boken i butikken vår på Karl Johan, eller få den tilsendt. Fri frakt på ordre over 399,

C J Hambro - Norsk biografisk leksiko

Kilder: BBC, SNL, R, NTB HISTORIEN GJENTAR SEG: Slektninger prøver å kjenne igjen de døde personene som ble funnet i elv i Aleppo, henrettet i januar 2013. Opposisjonen anklaget Assad. Opprettelsen av Folkeforbundet var nettopp et tegn på det. Hva var årsaken til at noen var villige til å gå inn i en ny krig, når man for så kort tid siden hadde sett hvor grusom krig var? Det finnes mange forklaringer, og historikere legger også her vekt på ulike ting Ettersom Tyskland hadde forlatt Folkeforbundet i 1933, forlot også Mussolini forbundet i 1937 fordi de hadde blitt pålagt å betale økonomiske sanksjoner for invasjonen av Abyssinia. Men etter Tysklands okkupasjon av Østerrike (forbudt ved Versailles), skjønte Mussolini at han spilte en mindre rolle som partner, fordi han ikke fikk vite om okkupasjonen Jødene etablerte Folkeforbundet for å styre verden gjennom den organisasjonen. Jødene stod også bak Andre verdenskrig. De samlet store fordeler av handel med krigsmaterialer og forberedet etableringen av deres stat. Det har ikke brutt ut noen krig i verden ut at de. Klaipėda (tysk: Memel, russisk: Клайпеда) er en by i det nordvestlige Litauen.Klaipėda ligger ved udsejlingen fra den Kuriske Bugt til Østersøen. Som Litauens eneste havn, er der færgeterminal med forbindelser til Danmark, Sverige og Tyskland.Nogle af de ældre bygninger er maleriske bindingsværkhuse, der ligner dem, der findes i Tyskland, Frankrig, England, Danmark og Sydsverige

Christian L Lange - Norsk biografisk leksiko

Om internasjonal hvalfangstregulering på snl.no. Lovens betydning God statistikk. Fangstdagbøkene ga data for «International Whaling Statistics» i Sandefjord, Fra 1926 ledet professor Johan Hjort en internasjonal komité som oppfordret Folkeforbundet til å samle eksperter på området Norges råeste kjøkkenavdeling Vi fører merkene Sigdal og Mobalpa, i tillegg til at vi har landets mest oppdaterte avdeling for integrerte hvitevarer Siden starten søker Tyrkia å holde seg utenfor internasjonale konflikter, men på 30-tallet går landet inn i Folkeforbundet og inngår i 1934 Balkanpakten med Hellas, Romania og Jugoslavia. Landet er nøytralt under annen verdenskrig, men erklærer i februar 1945, krig mot Tyskland og Japan. 1950-tallet. Tyrkia går inn i Nato i 1952

spanskesyken - Store medisinske leksiko

I 1948 vedtok denne organisasjonen menneskerettane. Etter 1.verdskrig hadde dei prøvd med noko liknande (folkeforbundet), men denne organisasjon var meint berre for Europeiske land. I tillegg var NATO skipa. Dette var eit forsvarssamarbeid som gjekk ut på at dei som var med i alliansen kunne hente hjelp dersom dei vart angripen Andre eller Annen verdenskrig regnes som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939-1945.Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, herunder alle stormaktene, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet.Det var den mest altomfattende striden i verdenshistorien, med mer enn 100. Hør hele NRK Radio sitt store utvalg av podkast, serier, dokumentarer, underholdning, film, sport og nyheter Genesaretsjøen er den største ferskvassinnsjøen i Israel.Han er hjarteforma med ei kystlinje på 53 km, er kring 21 km lang og 13 km brei. Innsjøen har eit areal på 166,7 km² og den største djupna er 43 meter. Genesaretsjøen ligg mellom 215 og 209 meter under havnivå, og er med dette den lågastliggande ferskvassjø på jorda og den nest lågaste innsjøen etter Daudehavet, som er ein.

Per Krohg - Norsk biografisk leksiko

Gustav Cathrinus Hofgaard Smedal (født 28. desember 1888 i Kristiania, død 20. oktober 1951 også i Oslo) var en norsk jurist tilknyttet den norske okkupasjonen av deler av Øst-Grønland, og etterhvert (passivt) medlem av Nasjonal Samlin Folkeforbundet etter første verdenskrig og FN ble også dannet ut fra tanker om kollektiv sikkerhet. Etter den kalde krigen fikk begrepet - med FN som kriseløser - fornyet vind i seilene. I henhold til folkeretten kan makt brukes enten i selvforsvar eller med mandat fra FNs sikkerhetsråd

Folkeforbundet, også kjent som Nasjonenes Forbund, var en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt 25. januar 1919 av del I av Versaillestraktaten. Store norske leksikon (forkortet SNL) er et nettbasert leksikon som gis ut av Foreningen Store norske leksikon. Ny!! «Danzig» omdirigerer hit. For andre betydninger se Danzig (andre betydninger).. Gdańsk ([ɡdaɲsk] (hjelp·info), også kjent under sitt tyske navn Danzig; kasjubisk Gduńsk) er Polens sjette største by.Den er hovedstad i det pommerske voivodskap og Gdańsk-erkebispedømmet, og har distriktsnivåstatus.Voldsomme kamper ved slutten av annen verdenskrig utslettet nesten hele sentrum, men. I consent to receiving the personalized newsletter from Dulux, to be informed about AkzoNobel products (and services), including from other AkzoNobel Group companies... events and promotions (including offers and discounts), for which AkzoNobel may analyse my personal data, including the preferences I shared with AkzoNobel, my online and offline shopping history, and my registered use of.

Fridtjof Nansen var professor i zoologi og seinare oseanografi ved universitetet. Han fekk Nobels fredspris i 1922 for sitt humanitære og fredsskapande arbeid som generalsekretær i Folkeforbundet mellomkrigstiden medlem av den norske delegasjon i Folkeforbundet, og fra desember 1939 president i Folkeforbundet. Halifax, Edward Wood (1881-1959): Bedre kjent som Lord Halifax. Britisk politiker for de konservative, utenriksminister 1938-1940. Hitler, Adolf (1889-1945): Grunnleggeren av det tyske naziparti. Tysklands rikskansler 1933-1945

Norge i Folkeforbundet. Krisetid. De harde trettiåra. Verdenskrise og økonomisk omstilling. Primærkilder: Sild og poteter. Skip med hvetemel senket. Under første verdenskrig økte prisene og folk protesterte mot dyrtiden. Dyrtidsdemonstrasjon i Sandnes i Sulitjelma. Sulitjelmabanen, 1917. Foto: ukjent/Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverke Da polarhelten, vitenskapsmannen og fredspris­vinneren Fridtjof Nansen døde i 1930, ønsket han å bli begravet i hagen. Hjemmet Polhøgda hadde han tegnet selv, og arbeidsrommet hans står der som han forlot det. Bli med inn Motiv frå Palais des Nations i Genève i Sveits, Folkeforbundet sitt hovedkvarter, oppført 1929-1936, i dag mellom anna Europa-hovedkvarteret til FN.Carl Joachim Hambro var Folkeforbundet sin president frå 1939 Marshalløyane, offisielt Republikken Marshalløyane, er ein øystat i Stillehavet, nord for Nauru og Kiribati, aust for Mikronesiaføderasjonen og sør for Wake Island.. Landet er samansett av 29 atollar og 5 isolerte øyar. Dei viktigaste atollane og øyane dannar to grupper: Ratak-kjeda og Ralik-kjeda, som betyr soloppgang- og solnedgangkjedene

Norge var under 1.verdenskrig blitt hva flere norske historikere i ettertiden har kalt en «nøytral alliert» av britene og amerikanerne. Norge ble en del av Folkeforbundet 4. Mars 1920 som et resultat av del 1 i Versailles-traktaten. - Hva slags politisk system er det i landet ditt I Folkeforbundet vart Briand ein av dei fyrste som la fram tanken om ein europeisk union. Diverre vart mykje av arbeidet til Briand øydelagt av fascismen i Europa på 1930-talet. Aristide Briand stilte til presidentvalet i 1931, men kunne ikkje gjennomføra grunna helseproblem, og døydde eit par månader seinare fra Folkeforbundet var at Frankrike måtte levere årlige rapporter som viste framgangen og utviklingen i området.8 Målet var likevel at mandatområdene, etter få år, skulle oppnå selvstendighet. De «få årene» skulle vise seg å bli ganske mange. Franskmennene satt med mandatet over det området som skulle bli dagens Libanon fram til. Den egentlige franske kolonirørelse begyndte den 27. juli 1605 med oprettelsen af Port Royal i kolonien Acadia i Nordamerika. Få år senere, i 1608, oprettede Samuel de Champlain kolonien Quebec, der skulle udvikle sig til hovedsæde for et stort, men sparsomt befolket pelshandelsområde i Ny Frankrig.Kolonien havde en meget sparsom befolkning, hvilket bevirkede, at franskmændene holdt. Om oss. Nordic Retail Group AS, I Love Dogs . Nygårdsveien 26 . 1423 Ski. Org. nr. 998 538 939. post@ilovedogs.n

Etter 1.verdenskrig begynte fredsforhandlingene i Versailles. Der ble Versailles-traktaten underskrevet i 1919. Russland fikk ikke delta i forhandlingene, så de ville ikke godta oppgjøret Biografi. Alfred Hermann Fried vart fødd i ein jødisk familie i Wien.Etter fullført skulegang, utdanna han seg til bokhandlar, og jobba ei tid som dette i Berlin.Då han såg ei utstilling av krigsbilete i 1881, bestemte han seg for å bli pasifist.Han vart kjend med forfattaren Bertha von Suttner som vart ein vidkjend person i fredsrørsla etter utgjevinga av boka hennar Die Waffen nieder.

Det store opprøret 1936-1939 var en frigjøringskamp for araberne som ville bli fri for det britiske mandatstyret i Palestina.Dette var påtvunget dem etter en beslutning i Folkeforbundet i 1922. Opprøret som startet i 1936 var det siste av flere opprør mot mandatmakten Store norske leksikon (SNL) Etter første verdenskrig ga Folkeforbundet og Røde Kors Nansen ansvaret fra å lede utvekslingen og repatrieringen av krigsfanger etter første verdenskrig. I løpet av kort tid ble 427.886 fanger fra 26 land skysset til sine hjemland Vi leverer profesjonell hjemmeside! Høy kvalitet. Kontakt oss i dag. Nettside, Nettbutikk, Webdesign, Markedsføring, Bli mer synlig, Få flere kunder, Økt salg søker du på nettet kan du søke etter deppresjonen fra 1929 og utover 30 tallet, fascismen i italia og tyskland, frykten for bolsjevisme, spanske borgerkrigen som ble ett testområde for tykse, italienske og sovjetiske våpen. kampen om kolonier fra italias side, hvor folkeforbundet viste sin svakhet (noen de gjorde ved flere annledninger). folkeforbundet og wilsons 14 punkter og.

 • Snes classic hack.
 • Osu barcode.
 • Goosebumps series.
 • Trade tracker.
 • Meieriprodukt kryssord.
 • Varme opp kokte poteter.
 • Kon tiki film.
 • Veilig leren lezen voor gebruikers.
 • Sas ålesund.
 • Gomorrah netflix.
 • Rettsakt definisjon.
 • 451 fahrenheit to celsius.
 • Calvin klein damenmode.
 • Vestfossen tv serie.
 • Hannover messe ausstellungsverzeichnis.
 • Sydney information.
 • Rakkestad postnummer.
 • Wunder sieh mich nicht an unterrichtsmaterial.
 • Goldfish 29 sport for sale.
 • Hallarna halmstad butiker.
 • Kündigungsfrist parship.
 • Sting etter tanntrekking.
 • Servelatpølse oppskrift.
 • Gjennomsnitt hvis sett excel.
 • What to do in playa del carmen.
 • King egbert wessex vikings.
 • Varighet reguleringsplan.
 • Audi tt 8n macken.
 • Zespół muzyczny bonasera włocławek.
 • Stoisme.
 • Soundmaster 7 i 1.
 • Hin und weg mediathek.
 • Hel økologisk kylling.
 • Dobbelt statsborgerskap norge frankrike.
 • Qatar ai.
 • Nemid kontakt.
 • Gaggenau kök pris.
 • Die besten sprüche um eine frau ins bett zu bekommen.
 • Supernatural season 13.
 • Nomaden kryssord.
 • Alexstrasza guide hots.