Home

Andrespråk

Andrespråk. Språk som en person ikke har som førstespråk, men som vedkommende lærer eller har lært i et miljø der det er i allmenn bruk som dagligspråk. Andrespråk kan også betegne ethvert språk som ikke er en persons førstespråk, dvs. både andrespråk og fremmedspråk. Andrespråksdidaktik Her finner du læremidler i norsk som andrespråk fra nivå A1 til C1. For deg som skal lære norsk

Stairs 7 Textbook av Cecilie Solberg (Innbundet) - Engelsk

Jeg heter Britt og jeg jobber med grunnskole for voksne med norsk som andrespråk, og lite eller ingen skolegang. Her deler jeg mine tips og erfaringer med norsk som andrespråk - Mine språknøkler! Kontakt/feedback: spraknokler@gmail.com. Sosiale medier: @spraknokle Norsk som andrespråk. Norsk som andrespråk; Gå til Norsk som andrespråk; Grunnleggende norsk 1.-10. trinn; Norsk for nybegynnere (A1-A2) Norsk for viderekomne (B1-C1) Samfunnskunnskap og arbeidsliv; Kurs og seminarer; Kontakt oss; Akademisk. Akademisk; Gå til Akademisk; Estetiske fag; Helse- og sosialfag; Sykepleiefag; Historie. Tilegnelsen av andrespråk er påvirket av prosesseringstendenser vi tar med fra førstespråket Forskjellen mellom å lære første og andre språk er at vi starter ut med mer informasjon. Del 3: Tilnærminger til andrespråkstilegnelse 3.4 - Sosiokulturelle tilnærminger til andrespråkslærin Andrespråk og flerspråklighet Vi liker godt at forfatteren lar leseren komme tett på barnehagelærere, og at hun inkluderer flerspråklighetsperspektivet i andrespråksdidaktikken. Helene Valvatne. Astri Heen Wold. Publisert torsdag 11. januar 2018 - 11:47 Sist oppdatert tirsdag 03. september 2019 - 13:23

Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and speak. 2. Grammatikk og språkbru Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever Norsk som andrespråk - Prismestudiet. Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Nytt opptak for våren 2021, søknadsfrist 1. desember 2020 Gjennom studiet i norsk som andrespråk og kulturkunnskap får du bedre innsikt i hvordan du kan arbeide for god språkutvikling hos elevene, hvordan du kan ivareta flerkulturelle perspektiver i undervisningen og bruke klasserommet som en flerkulturell møteplass I hele utdanningsløpet er det elever som har norsk som andrespråk. De kan ha ulike undervisningstilbud. Noen går i innføringstilbud, andre får ordinær opplæring med ulike støttetiltak som særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring

Begrepsdefinisjoner - minoritetsspråklig

 1. Årsstudium i Norsk som andrespråk handlar om ulike sider knytt til det å lære norsk i Noreg. Dette studiet gir eit godt grunnlag for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar med andre morsmål enn norsk
 2. Norsk som andrespråk (Heftet) av forfatter Ann-Kristin Helland Gujord. Fagbøker. Pris kr 569. Bla i boka. Se flere bøker fra Ann-Kristin Helland Gujord
 3. Norsk som andrespråk. Bøker for barn, ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk. Her samler vi bøker med enklere språk og med få særnorske uttrykk. Parallellspråklige utgivelser finner du også her. Lesere som holder på å lære seg norsk, finner ofte en bok som passer i denne kategorien
 4. En velfundert undervisning i norsk som andrespråk bygger på kjennskap til sider ved norsk som er vanskelige i et andrespråksperspektiv. Arbeidet betinger også en evne til å se norsk i et tverrspråklig perspektiv. Emnet beskriver norsk språk og setter det også inn i en systematisk beskrivelse av verdens språk

Norsk som andrespråk - Fagbokforlaget

«Musikk og andrespråk» handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk. Forfatteren tar utgangspunkt i barnehagebarn mellom tre og fem år som har et annet morsmål enn norsk Abonner på Norsk som andrespråk. Fagsnakk fra Cappelen Damm På Fagsnakk skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere for alle som er opptatt av skole og utdanning. I Cappelen Damm Undervisning jobber vi med formidling til hele utdanningsløpet Samisk som andrespråk - samisk 4. Dette er et alternativ for elever som starter med opplæring i samisk på videregående opplæring. Elever som får opplæring og tar eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 1/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk Norsk som andrespråk - 106 produkter funnet. Lag PDF-katalog. Digital kompetanse Grunnleggende digitale ferdigheter. Kjøp. Opp og fram! Grunnbok, d-bok For deg som lærer norsk på mellomniv å. Cecilie Lønn. Kjøp. Grip Naturfag elevressurs.

Språknøkler - Undervisning i norsk som andrespråk

 1. Andrespråk (N2) defineres som det språket man har lært i tillegg til førstespråket, og som er samfunnets allmenne språk. Määttä og Segested hevder at «språket er det viktigste og mest frekvent anvendte hjelpemiddel når det gjelder å forstå menneskers sykdom og lidelse, og hjelpe, lindre og bidra til velbefinnende» (1, s. 10). Å diskutere sykepleierstudentenes mestring av norsk.
 2. Tidligere har jeg skrevet om hva som kjennetegner tekster som er skrevet på et andrespråk. Her skal vi se på hva som kreves av deltakerne på et A2 og B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2011), og jeg skal gi to eksempler på arbeid en kan gjøre med deltakere som er på vei mot å nå disse målene
 3. OBS! Studieretningen norsk som andrespråk tilbys ikke studieåret 2020/2021. Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk. Å lære språk er viktig for integrering, og norsk som andrespråk gir kompetanse som samfunnet etterspør

Didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for voksne; Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det to obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar Norsk som andrespråk (årsenhet) Vil du ha kompetanse til å undervise minoritetsspråklige i norsk, og er du nysgjerrig på hvordan flerspråklige skifter mellom språk i hverdagen? Da er årsenheten i norsk som andrespråk noe for deg Norsk som andrespråk. For sju år siden gikk visesanger Lars Bremnes (52) gjennom en dør i Harstad - og inn i resten av verden. Bli kjent med Lars. Nettleseren din støttes ikke. Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac) OK Andrespråk derimot følger ei litt annen læringsløype. De læres ofte i ulikt tempo og nivået en oppnår, varierer i større grad fra person til person. Andrespråkslæringa er dessuten mye mer avhengig av miljøet: Hva slags språklig innputt Sara får på norsk, har mer å si for norskutviklinga hennes, enn det innputt på kurdisk hadde å si på den grunnleggende kurdiskutviklinga hennes

Norsk som andrespråk Cappelen Damm Undervisnin

Hvis du har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig, kan du sette deg inn i norsk grammatikk og kjøpe boka: Lars Anders Kulbrandstad og T. Kinn: Språkets mønstre, siste utgave, Universitetsforlaget og Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling (Gujord, Randen, red. Norsk som andrespråk. NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand.Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet

Publisert: 2020-06-03 11:03:50 | Kategori: Kurs, Norsk som andrespråk Les mer Kunnskap.no tilbyr en rekke læremidler som skolen kan få støtte til gjennom Den teknologiske skolesekken Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver

Household chores Interactive worksheets

Pris: 319,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen av Gunhild Tomter Alstad (ISBN 9788245016987) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme. Emnet skal gi studentene kunnskaper om og innsikt i hva som kjennetegner norsk som andrespråk og sette kommende lærere bedre i stand til å undervise minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet og i den videregående skolen Opplæring i finsk som andrespråk kan gis fra første til tiende trinn. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget. Fjernundervisning. Hvis hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i finsk som andrespråk, må skoleeier tilby alternativ opplæring, som fjernundervisning. Finsk eller kvens

Musikk og andrespråk Barna synger på norsk lenge før de selv begynner å produsere talt språk. Hvorfor brukes ikke sang mer i sammenheng med at barn og unge med et annet morsmål skal tilegne seg norsk fortest mulig, spør Nora Bilalovic Kulset Norsk som andrespråk has 13,641 members. FOR MEDLEMAR Dette er ei gruppe som er meint for lærarar som møter minoritetsspråklege born i barnehage eller skule og som underviser elevar i norsk som andrespråk i grunnskulen, vgs og anna. Me diskuterer undervisningsopplegg og opplæring i norsk som andrespråk Norsk som andrespråk i Boksøk. Ingen bøker funnet Bli kjent med flere av våre kategorier. Litt å lese. Bøker uten vanskelig språk for barn, ungdom og voksne. Enkelt innhold. Bøker som er lette å lese og lette å forstå..

 1. Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. Studiet er samlingsbasert, med to samlingar à to dagar hausten 2019 og to samlingar våren 2020
 2. Norsk som andrespråk. Filtrer Sorter. Totalt 4 produkter i kategorien Norsk som andrespråk. Visning Rutenett Liste. Vis. per side. Velg sortering. Bruk synkende rekkefølge. Velg sortering. Produktnavn; Målform; Utgivelsesdato stigende; Utgivelsesdato synkende; Bruk synkende rekkefølge. Filtrer utvalget. Filter Kategori. Norsk 27.
 3. Visste du at disse kjendiser faktisk snakker engelsk som andrespråk? Mange av dem ble født i andre land og lærte engelsk som barn. Klikk gjennom galleriet for å finne ut hvem disse.
 4. . Erfaringsutveksling «Naturen som språkarena» 10
 5. Ortografi i norsk som andrespråk En undersøkelse av ortografien i norsk hos voksne innlærere med vietnamesisk og bosnisk/kroatisk/serbisk som morsmål Tone Vigrestad Masteroppgave i norsk som andrespråk Institutt for lingvistiske og nordiske studier UNIVERSITETET I OSLO Våren 201
 6. Norsk som andrespråk. Tema: Norsk som andrespråk. Artikler. Artikkel Forskere foreslår indikatorer for ny integreringslov. En ny integreringslov skal bidra til økt arbeidsdeltakelse og økonomisk selvstendighet blant innvandrere til Norge. I en ny.

Andrespråk og flerspråklighet - Utdannin

Vidareutdanninga i norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er yrkesretta og gir barnehagelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø - ein kompetanse det er stort behov for både i skule og barnehage Norsk som andrespråk er et spennende og samfunnsmessig viktig område. Gode læremidler er en svært viktig faktor for vellykket integrering og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Området står nå overfor tre viktige reformer og strukturelle endringer som gir behov for nye og spennende læremidler. Vi søker etter en initiativrik redaksjonssjef som brenner for norsk som andrespråk Denne boka handler om språkutvikling hos tospråklige barn og tilegnelse av andrespråk i barnehagen og på barnetrinnet i skolen. Formålet med boka er å utvikle flerkulturell kompetanse hos barnehagelærer- og lærerstudenter og pedagoger i barnehagen og på Norsk som andrespråk 4 Produkter ; Matematikk 5 Produkter ; Engelsk 4 Produkter ; Samfunnsfag 1 Produkt ; Kunst og håndverk 2 Produkter ; Digital 3 Produkter ; Tverrfaglig 7 Produkter ; Planleggingsverktøy 1. Norsk som andrespråk 1 Produkt Religion og etikk 1 Produkt Politikk, individ og samfunn 3 Produkte

Moava.org : N

Norsk som andrespråk. Min norsk Tekstbok B1, Smart Bok . Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Les mer. I salg fra 24. august 2020 Prøv gratis. Nyhet; Min norsk A1 Smartbok for spor 1 og 2 I denne artikkelen ønsker vi å løfte frem verdien av sang og musikk med flerspråklige barn, hvor også leken står sentralt. Etter mange års erfaring fra arbeid med flerspråklige barn i barnehagen ønsker vi argumentere nettopp for hvordan sang og musikk er viktig for utviklingen av flerspråklige barns andrespråk

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009 Fjell skole, Drammen Lengde: 10.52 I denne filmen får vi se eksempel på hvordan tospråklig fagopplæring kan gjennomføres. Vi får se to undervisningsøkter som henger tematisk sammen. I den ene økten får en gruppe minoritetsspråklige elever fra forskjellige grupper på sjette trinn opplæring i grunnleggende norsk og Lærere som skal ta 15 studiepoeng i norsk som andrespråk kan få innvilget stipend på kr. 58 000, og stipendet kan tilpasses andre antall studiepoeng på samme måte. Det vil ikke gis stipend til å ta videreutdanning utover minimumskravet på til sammen 30 studiepoeng i norsk som andrespråk Tips! Kos - knoke skjerper fokus og passer som et avbrekk hvis du opplever at elevene er uengasjerte. I starten kan det være nok å gjøre øvelsen i 20 sekunder. Avspenning, massasje, taktile øvelser og meditasjon. I tillegg til enkle introduksjonsøvelser og koordinasjonsøvelser finner du videoer og instruksjoner til avspenning, massasje, taktile øvelser og meditasjon Norsk som andrespråk . Videreutdanning . 15 studiepoeng, undervisningsspråket er norsk. Deltidsstudium over ett semester. Faglig ansvarlige: Elisabeth Egeli, IKS . Administrativ ansvarlig: Karsten Tillerli, UiS Etter- og videreutdanning . Målgruppe . Målgruppen for studiet er primært lærere i grunnskolen som underviser.

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og temaleder for tema 1 på Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) - et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program.Fra 2011 er hun medredaktør av det nordiske tidsskriftet NORDAND og har tidligere vært medredaktør av tidsskriftet NOA Det er også relevant for annen undervisning i norsk som andrespråk, for eksempel i videregående skole. Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsstudium i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. Fullført studium vil dekke de nye kompetansekravene for undervisning i norsk som andrespråk

Det er framleis stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr. i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko som inneber at skolar og vaksenopplæring i heile landet møter barn og vaksne med flyktning- eller innvandrarbakgrunn. For å lukkast i det norske samfunnet, treng desse å møte lærarar i alle fag som er kvalifiserte. andrespråk går fra å kunne leke og eksperimentere med språklyder og enkeltord til å bruke ferdighetene i stadig mer komplekse situasjoner. Dette innebærer å ta i bruk et gradvis bredere ordforråd og flere språklige strukturer, og å sette ord på og reflektere over opplevelser Tester i norsk som andrespråk. Vi tilbyr adaptive plasseringstester og avsluttende nivåtester for voksenopplæringen og kurstilbydere. Lær mer. Test + opplæring = sant. Vi tilbyr ulike tester tilpasset opplæringsløpet til eleven. Adaptiv plasseringstest norsk A1-B2

andrespråk: utvikler hele det kognitive systemet Tvinges til å operere på et svakt utviklet andrespråk - dårlige skoleprestasjoner og kognitiv funksjon. Klassifisering av skoleoppgaver ! Kontekstavhengige og kognitivt enkle oppgaver (konkret vokabular, visuell støtte, klasseromssamtale: her og. © Teaching Funtastic 2020 Bygget med Storefront & WooCommerce.. Min Konto; Søk. Søk Searc Norsk som andrespråk er eit vitskapleg fagområde som meir enn dei fleste humanistiske fagområde har ein direkte relevans for samfunnet, og som alltid har vore retta mot ei av dei heilt sentrale. Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskolen og universiteter. Boken henvender seg primært til forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt. Har bibliografi, noter, register ISBN: 978-82-02-48966-3 1.1 Læreplan for videregående opplæring2.1 Felles allment fagOslo, mars 2000Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet1.1 1.1 InnledningLæreplanen i finsk som andrespråk er i første rekke et tilbud til elever fra de kvænsk-finske miljøene i Trom..

Giella Sámis : samisk som andrespråk. 3 : Oahppogirji I-II Norsk som andrespråk. Filtrering Sorter. Totalt 5 produkter i kategorien Norsk som andrespråk. Visning Rutenett Liste. Vis. per side. Velg sortering. Bruk synkende rekkefølge. Norsk som andrespråk. Sist oppdatert 20. august 2020 12:54 . Krav om - søknad om opplæring 600 timer. Søknad om behovsprøvd norskopplæring. Søknad om permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Søknad om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Samisk som andrespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper. Noen har hatt samisk språkopplæring i grunnskolen, for andre er samisk et helt nytt språk. Læreplanen for samisk som andrespråk er bygd opp med kompetansemål på 9 nivåer

Norsk som andrespråk - OsloMe

andrespråk n (bokmål/riksmål/nynorsk) (lingvistikk) ethvert språk man lærer etter morsmålet; L2; Etymologi . andre + språk. Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt andrespråk: andrespråket: andrespråk Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæringa?Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.Boka passer for alle som er interessert i læring av. Norsk som andrespråk. Artikler. Featured. Nov 2, 2020. Skrivekonkurranse for ungdom og voksne som lærer norsk! Nov 2, 2020. Alle har en historie å fortelle. For å motivere til skriveglede og språklæring inviterer vi til en skrivekonkurranse for deg med norsk som andrespråk

Postboks 6860, St. Olavs plass. 0130 Osl Norsk som andrespråk Fagbokforlaget May 25, 2020 boktips, lettlest, norsk som andrespråk. Alt du trenger for å bli klar til norskprøven. Kartlegg deltakernes nivå med Migranorsk tester og la dem øve til norskprøven hjemmefra med Bli klar til norskprøven. Read More Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NORSK SOM ANDRESPRÅK - 15 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er registrert 22 relaterte studier til utdanningen NORSK SOM ANDRESPRÅK - 15 SP (videre- og etterutdanning) Det er framleis stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr. i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko som inneber at skolar og vaksenopplæring i heile landet møter barn og vaksne med flyktning- eller innvandrarbakgrunn andrespråk - å undervise flyktninger i grunnskolen eller tilsvarende studier? Nå har du sjansen til å bygge videre på denne kompetansen! Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger

Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i norsk som andrespråk videregående, men kan også brukes av andre Basar er en rikholdig digital ressurs med teori og oppgaver for deltakere med norsk som andrespråk. I Basar finnes blant annet lesetekster, lytteoppgaver, videoer og skriveoppgaver med skrivestøtte. Lærestoff og oppgaver er organisert i leksjoner, og alle leksjoner er knyttet til temaer og mål fra læreplanen

Mange mener at uttale har fått en stemoderlig behandling i andrespråksundervisningen. Strandskogen antar at grunnen til at uttaleundervisning er neglisjert er på grunn av tidspress som de fleste lærere i andre/fremmedspråk opplever. I tillegg skriver hun i sin fagartikkel «Hvordan undervise i norsk uttale?» at noen lærere ikke har kompetanse i uttaletrening personvernerklæring. kontakt oss på post@videoteket.n

Norsk som andrespråk - Prismestudiet Etter- og

Her finner du oppgaver og uttaleøvinger til boka Norsk på 1-2-3. Boka gir en innføring i norsk for studenter og voksne innvandrere med et annet morsmål enn norsk I år skal jeg undervise norsk som andrespråk til elever på videregående nivå. Den første dagen skal jeg bruke til å bli kjent med elevene. Det finnes mange gode aktiviteter og spill for å hjelpe elever og lærere å bli kjent med hverandre. Fortsett å lese Den første dagen etter sommerferien Sosiale medier. Karmøy voksenopplæringssenter. Fotvegen 14, 4250 Kopervik. Telefon: 52 81 14 9

The weather Interactive worksheets

Pris: 362,-. heftet, 2014. Sendes innen 3-6 virkedager. Kjøp boken Norsk som andrespråk av Sonja Kibsgaard, Olaf Husby (ISBN 9788215023281) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Norsk som andrespråk. Norsk muntlig og skriftlig er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Dette kurset er rettet mot deg som ikke har norsk som morsmål, og enten har kort botid i Norge eller ikke har tilstrekkelig kunnskaper fra norsk som fag i videregående skole

andrespråk og hvordan elevtallsutviklinga har vært for samisk som andrespråk. Deretter vil vi drøfte årsaker til elevtallsutviklinga og i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen oppnås. På bakgrunn av dette vil ulike mulige metoder for å styrke samiskopplæringa i andrespråk diskuteres Å LÆRE NORSK SOM ANDRESPRÅK Kurs del 2 i kursrekken: Flerspråklige elever i klassen eller i SNO 26.09.2017 -14.00-15.0

Denne artikkelen er bygd opp rundt ni myter knyttet til hvordan det er å vokse opp med flere språk. Oppfatningene som kommer til uttrykk i disse mytene, deles av mange, og de kan blant annet føre til politiske beslutninger og pedagogiske tiltak som kan virke hindrende for språkutviklingen til flerspråklige barn Studiet i norsk som andrespråk skal gi ei brei orientering om dei spørsmåla som reiser seg når personar med andre førstespråk skal lære seg norsk språk. Studiet skal òg gi grunnlag for betre skrivedugleik i både bokmål og nynorsk. Faget er i første rekkje tenkt for studentar som planlegg å undervise i norsk som andrespråk for elevar frå språklege minoritetar i ulike skuleslag 6. trinn - finsk som andrespråk. Dette er det sjette heftet i serien. Heftet introduserer lite ny grammatikk, men har stort fokus på kulturtemaer og kreativ tekstproduksjon. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker.

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap - Universitetet i Agde

Europe ESL (engelsk som andrespråk) marked 2020 Forskningsrapport gir markedsstudie av den europeiske regionen en grundig analyse av de samlede vekstutsiktene i markedet. Videre kaster det lys over det omfattende konkurrerende landskapet i Europa-markedet Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning, Oslo, Norway. 1,377 likes · 3 talking about this. Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning er en side som presenterer Gyldendals læreverk innen..

Bukkene Bruse | Cappelen Damm forlagMummitrollet | Cappelen Damm forlagForfatter Jon EwoPutte i blåbærskogen av Elsa Beskow (Innbundet) | Cappelen

Læreplan i samisk som andrespråk Læreplankode: SAS1-01 Side 5 av 13 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i samisk som andrespråk er sentralt i utvikling av samisk språkkompetanse. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk språket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger. Muntlig Andrespråk (N2) defineres som det språket man har lært i tillegg til førstespråket, og som er samfunnets allmenne språk. Määttä og Segested hevder at «språket er det viktigste og mest frekvent anvendte hjelpemiddel når det gjelder å forstå menneskers sykdom og lidelse, og hjelpe, lindre og bidra til velbefinnende» (1, s. 10). Norsk som andrespråk Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788202292546 Emne: grammatikk Dewey: 439.82824 439.82824 439.82824 UDK: 803.96 803.96-5 803.96(075) 803.96-3. Studiet skal gje ei allsidig orientering om dei spørsmåla som reiser seg når personar med andre morsmål skal lære seg norsk språk. Faget er i første rekkje tenkt for studentar som planlegg å undervise i norsk som andrespråk for elevar frå språklege minoritetar. Det høver òg som etterutdanning for lærarar som ønskjer å utvide kunnskapane sine om språk, språklæring og. Dette er det 9. heftet i serien finsk som andrespråk. Heftet sammenfatter store grammatikk-temaer, med fokus på stegvis egenvurdering, hjelpemidler og studieteknikker. Heftet gir en grundig innførin Flerspråklighet og norsk som andrespråk. Begynneropplæring. Lesing i alle fag. Skriving i alle fag. Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen. Muntlige ferdigheter

 • Flybuss fra oppdal.
 • Ntebb.
 • Noma restaurant oslo.
 • Decay cs 137.
 • Leker for barn i barnehage.
 • Sharingan kakashi.
 • Bad homburger sommer2017.
 • Stadt spremberg stellenausschreibung.
 • Jotex inspiration.
 • Windows 10 es wurde nichts zum importieren gefunden.
 • Svinelever til hund.
 • Pokemon platin kampfzone team.
 • Edc nørre nebel.
 • Haus der familie flensburg.
 • Uterestaurant aker brygge.
 • New holland ersatzteile.
 • Hund kaster opp gul væske.
 • Vattenpalatset öppettider.
 • Topolet bryter flerlinjeskjema.
 • Beina svikter plutselig.
 • Truecrypt wiki.
 • Nordmenn i første verdenskrig.
 • Vegueta las palmas.
 • Reformationstag schweiz.
 • Fjell på island kryssord.
 • Derfor må du ikke kaste søppel i naturen.
 • Taxerad förvärvsinkomst.
 • Youtube nina hagen.
 • Merluza fisk.
 • Klipsch bt headphones.
 • Kleines haus mit garten mieten in brb havel.
 • Nivea neue werbung.
 • Kostenlose luftbilder.
 • Kogge querschnitt.
 • Kia niro bränsleförbrukning.
 • Where is the opera house in australia.
 • Norsk rødliste for arter 2015 pdf.
 • Gaggenau kök pris.
 • Neue elfmeter regel.
 • Latin cupido españa.
 • 8394 jotun.