Home

Psykisk helse telefon

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Telefon 22 49 19 22 (mandag-fredag 10-15, tirsdag til 19) Rådgivningstelefon for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo. Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) Telefon 22 41 35 90 (man, ons og fredag 12-15 Mental helse har også en egen hjelpetelefon, en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Telefon: 116 123. Mental Helses hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer og det vil si at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg, så lenge det er innenfor et EU/EØS land Psykisk helse. Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar Psykisk helse Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får man psykiske Mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. Døgnåpen tjeneste. mentalhelse.no. Kors på halsen (Røde kors) 800 33 321

Fredrikstadhjelpa er et tilbud til deg som er over 16 år, som sliter med lette til moderate utfordringer innenfor psykisk helse og rus/avhengighet. Har du behov for å komme i kontakt med Fredrikstadhjelpa, kan du ringe 474 79 847. Telefonen er åpen hverdager 9-18. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege Psykisk helse har opprettet støtte-telefon. Som et tilbud til de som har behov for noen å snakke med under den pågående korona-pandemien har psykisk helse i Lyngdal kommune nå opprettet en egen telefon: 477 12 309. Gå direkte til Barn og unges psykiske helse. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse Psykisk helse og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 31 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse. Dette jobber vi for Nyheter. Søker ikke hjelp, får ikke hjelp. Hvert år kalles rundt 8000 ungdommer inn til førstegangstjeneste i Norge. Noen av.

Hjelpetelefoner og nettsteder - Rådet for psykisk helse

 1. Telefon. Eit telefonnummer inn til avdeling Psykisk helse og rus: 916 66 850 Kvardagar frå 08.00 - 15.30 For situasjonar som ikkje kan vente, kontakt legevakt 116 117. Psykisk helse. Psykisk helse handlar om vår evne til å meistre tankar, kjensler, åtferd og kvardagens krav i forhold til ulike livssituasjonar
 2. Kan kontaktes på telefon 22 36 17 00. Mannstelefonen. Reform-ressurssenter for menn er tilgjengelig mandag til fredag kl 17.00 - 20.00, og på chat tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 20.00. Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse kan nås på telefon 22 49 19 22 mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00, tirsdag kl. 11.00 - 19.00.
 3. Telefon: 919 10 500 Korona: Endringer i tilbudet innen psykisk helse og rustjenester Psykisk helse- og rustjenester har gjort enkelte tilpasninger for å forebygge spredning av koronasmitte
 4. Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak. Du kan søke om tjenesten her. Søknad om helsetjenester. Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065 . Aktivitets team. Aktivitetsteamet i Psykisk helse og livsmestring holder til i 2 hus

Få hjelp på chat eller telefon - helsenorge

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er for deg som er fra 16 år og oppover, og som strever med lettere psykiske vansker som stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon og søvnvansker. Du må være bosatt i bydelen, og du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege PSYKISK HELSE - 2021 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS'ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet Dagsen kontaktperson: Gruppeleder Astrid Espseth, telefon: 93462652. Dagsen på Facebook; Film om Dagsen; Innrammingsverksted på Middelskolen: I kjelleren på Middelskolen har Enhet for psykisk helse og rus eget innrammingsverksted. Tiltaket fokuserer på trivsel og mestring i arbeidshverdagen. Vi lager det meste innenfor rammene vi har Helsenorge.no har en veiledningstjeneste der du kan få veiledning om hvor du kan henvende deg, oppsøke hjelp, hvor det er kortest ventetider etc. De kan nås på telefon 23 32 70 00 - tastevalg 1. Åpent hverdager kl. 08-15.30.. Nedenfor finner du ulike instanser som tilbyr hjelp og behandling PSYKISK HELSE. SELVMORD. MOBBING. FORHOLD OG RELASJONER. RUSMIDLER. SOMMER OG FERIETID. FRA EKSPERTENE. PÅ NETT OG MOBIL. VOLD OG OVERGREP. KORONA. SISTE NYTT. KROPP OG HELSE. RØDE KORS. UTFORSK. Hvem er våre frivillige? Som de fleste aktivitetene i Røde Kors, baserer Kors på halsen seg på frivillighet. Alle som svarer på telefon, chat.

Psykisk helse - helsenorge

ta kontakt med legevakt på telefon 116 117; Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn. Slik søker du Rask psykisk helsehjelp. Ta kontakt med oss på telefon 23 42 50 03 tirsdag eller torsdag mellom klokken 09:00-11:00. Når du henvender deg på telefon, tar vi i første omgang en kort kartlegging der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling

Telefon: 38 11 10 40 - 907 64 261. Facebook. Energiverket. Foto: Leif Roar Kalleberg. Energiverket er et lavterskel aktivitetstilbud for deg som har utfordringer i forhold til psykisk helse eller rus. Vi tror på muligheter og fokuserer på glede, aktivitet og fellesskap. Her er det et stort mangfold av aktiviteter, grupper og kurs Tilbodet hos Rask psykisk helsehjelp er for dei som ikkje har alvorlige eller sammensatte psykiske vansker, eller allereie har andre tilbod innan psykisk helse (som til dømes Psykisk helseteam i kommunen, privat psykolog eller oppfølging gjennom spesialisthelsetenesta). Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du treng ikkje legehenvisning

Psykisk helsehjelp for barn og unge - helsenorge

Vi har et bredt sortiment av hjelpemidler som gjør hverdagen din letter! Handle trygt og sikkert online i vår sertifiserte e-handel Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettere eller tyngre psykiske lidelser. Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger Helse og omsorg Plan, bygg og eiendom Gate, transport og Psykisk helse. Koronavirus Informasjon om korona og kommunens tiltak Veterantelefonen. Veterantelefonen er Oslo kommunes Telefon: 480 60 666. Telefonen er gratis og døgnåpen. Veterantelefonen tilbyr

Psykisk helse Oppretthold/utvid ditt nettverk. Å knytte sosiale bånd til andre er godt for oss. Med karantene og permitteringer er det viktig å likevel opprettholde sosiale kontakter. Hvis du mangler nettverk, kan du prøve å utvide ditt nettverk, f eks gjennom grupper på sosiale medier. Vær aktiv. Det er godt for oss å være aktive Telefon E-post Enhetsleder Helene Tveide 47 45 42 76 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune Vakttelefon psykisk helse, rus og avhenghet 95 19 70 57 Kontaktperson ved søknad om tjenester: Bent A. Ekra 91 65 36 90. Psykisk helse for voksne; SMIL Kontakt kommunen. Telefon: 37 25 03 00 E-post til kommunen SiFra - meld om feil Søk på ansatte For ansatte Skal du sende melding om noe sensitivt? Send sikker digital post. Besøksadresse Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse Postboks 123, 4891 Grimstad

Fredrikstadhjelpa - Fredrikstad kommun

Psykisk helse og Rustjeneste kan nås på telefon. Psykisk helse og Rustjeneste er stengt på ubestemt tid på grunn av Coronaviruset. Vi ønsker å være til stede for innbyggerne i kommunen, men vi kan ikke ta imot for samtaler på kontoret eller ta hjemmebesøk inntil videre Vår tjeneste innen psykisk helse og Hvis du opplever psykiske kriser, som selvmordstanker, psykose, forvirring eller vold, skal du ringe legevakten på telefon 116 117 eller ambulant akuttenhet telefon 06200/62 58 18 88. For å hindre spredning av koronavirus anbefales hjemmekarantene og sosial distansering

Psykisk helse for voksne; Søk om psykisk helsehjelp; Hjelpetelefon; Aktivitetstilbud; Psykisk helse for barn og familier; Omsorgsbolig med bemanning - psykisk helse og ru Rask psykisk helsehjelp. På grunn av koronapandemien har vi for tiden noe redusert drift. Vi tilbyr i hovedsak assistert selvhjelp på nett med telefonoppfølging, samt samtaletilbud over telefon eller i våre lokaler. Informasjon til klienter som kommer til avtalte samtaler ved Rask psykisk helsehjelp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019 Avdeling for Psykisk helse holder til i Mathias Bruns gate 12, besøk oss gjerne der. Telefonkontakt oppnås ved å ringe kommunens sentralbord 75 10 10 00 og be om å bli satt over til en av våre miljøterapeuter Psykisk helse og avhengighet i kommunen: Psykisk helse og avhengighet tilbyr psykiske helsetjenester. Trykk her for oversikt Akutteam , DPS Nedre Romerike: Tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise, både nye oppståtte kriser men også en akutt forverring av en kjent psykisk lidelse. Åpent fra kl. 08.00 - 15.30 på hverdager

Skolen er en viktig arena for å bidra til kunnskap og åpenhet rundt psykisk helse. Her finner du to undervisningsopplelgg om psykisk helse, et på fire skoletimer for norsk og et tverrfaglig opplegg på fem skoletimer for samfunnsfag og KRLE Modum Bad tilbyr forskningsbasert behandling av psykiske lidelser, kurs og fagkurs innen samliv og helse samt kirke- og kulturopplevelser Psykisk helse, rusproblemer og fysisk helse henger sammen og bør behandles under ett. På helsenorge.no kan du lese mer om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Telefon sentralbord: (+47) 91 50 27 70 Aker: 22 89 40 00 Radiumhospitalet: 22 93 40 00. Psykisk helse boliger Type bolig og bemanning . Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste. Målgruppe. Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid. Tjeneste

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-TromsFår støtte til Verdensdagen for psykisk helse - Alvdal

Bolig - Psykisk helse og rus Bemannede botiltak, moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, livsmestring. Feltpleien Helsetilbud til rusmiddelavhengige Fredrikstadhjelpa Et tilbud til deg som sliter med utfordringer i hverdagen Helsetjeneste-psykisk helse og rus Hjelp til personer med rusutfordringer og rusavhengighe Våre oppgaver inkluderer å bidra til fremme god psykisk helse, forebygge utvikling av psykiske helsevansker, ta del i befolkningsrettet folkehelsearbeid og opplysningsvirksomhet og kartlegge og behandle milde og moderate psykiske helseplager. Forebyggende psykisk helse (FPH) består av 16 psykologer fordelt på; voksenteam (fra 20 år og oppover) og barneteam (0-20 år, gravide.

Video: Lyngdal kommune - Psykisk helse har opprettet støtte-telefon

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år. Målgruppen vil være personer med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 31 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd. Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse Skriv til oss. Suldal kommune. Eidsvegen 7 4230 Sand. Org.nummer: 964 979 189. Send e-post. Kontaktsskjem Psykisk helse. Innenfor psykisk helse velger en ofte å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. De psykiske plagene er mentale vansker som er plagsomme, men ikke så alvorlige at de regnes som en diagnose. Mange i befolkningen opplever slike plager i løpet av livet. Dette kan være plager i form av søvnløshet eller økt engstelse Psykisk helse og rus; Helse. Psykisk helse og rus. Psykisk helse; Rus og avhengighet; Kontakt og ansatte; Kontakt kommunen. Søk på ansatte. Adresse Frolandsveien 995, 4820 Froland. Telefon sentralbord 37 23 55 00. E-post post@froland.kommune.no Faktura Faktura til kommunen - EHF. Organisasjonsnummer 946 439 045 Bankkontonummer 2904 07 01700.

En varm kveld sammen med Charlotte | Frøya

Barn og unges psykiske helse - helsenorge

 1. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF. Kontaktinformasjon. Telefon 74 09 86 00. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise. Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter Psykisk helsevern - Somatisk (kroppslig).
 2. Psykisk helse. Individuell veiledning og/eller kurs og for familie eller gruppe. Rask psykisk helsehjelp : Personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Ta kontakt på telefon: 476 62 652. KID - kurs: Kurs i depresjonsmestring. DU - kurs: Mestringskurs for ungdom. Støtte til å nå individuelle må
 3. Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettare eller tyngre psykiske lidingar. Klinikk for psykisk helsevern tilbyr spesialisthelsetenester til heile befolkinga i Helse Fonna. Vi driv utgreiing, diagnostisering og behandling, Telefon 52 73 90 00 |.
 4. 126 Gratis bilder av Psykisk Helse. 152 236 8. Psykisk Helse Velvære. 113 143 3. Psykisk Helse Psykologi. 232 341 16. Hjertet Wood Kjærlighet. 130 137 15. Depresjon Psykisk Helse. 105 120 11. Psykisk Helse Hjernen. 94 126 12. Psykisk Helse Abstrakt. 64 58 4. Psykisk Helse. 66 59 2. Psykisk Helse Mental. 78 90 8. Psykisk Helse Cranium. 40 59 7.
 5. Etter endt master i psykisk helse forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kontakt. Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål: Studieretning psykisk helsearbeid: studier.
 6. Psykisk helse- og rusomsorg. Tenesta er ein del av den kommunale helsetenesta. Tenesta yter hjelp til menneske med psykiske helseutfordringar, psykisk sjukdom eller rusmiddelproblematikk, og menneske i krise. Slik søkjer du. For å få psykisk helsehjelp, må du vere busett eller opphalde deg i Hyllestad kommune
 7. Leder avd. psykisk helse Telefon: 55568471 / 94503022 E-post: Vibeke.Nordahl. bergen.kommune.no. Kontaktinformasjon Nettstedskart English Presse For ansatte Facebook Twitter Instagram. Personvern og informasjonskapsler.

Psykiatrisk legevakt er organisert under Nydalen DPS og del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Leder og seksjonsoverlege: Ewa Ness, spesialist i psykiatri. Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lørdag 10. oktober er verdensdagens for psykisk helse. Vi må tørre å være åpne om vår psykiske helse, og sikre god behandling til de som trenger det. Med Høyre i regjering har vi sikret et løft for vår psykisk helse - men det trengs flere krafttak før vi er der vi ønsker å være

Telemarksavisa - - Katastrofalt for psykiske syke ungdom

Inntaksvurdering Psykisk Helse. Sjekk ut Studenter spør. Kjenner du på stor angst for koronasmitte og ønsker noen å snakke med om det? I SiO Helse legger vi til rette for at du får en samtale raskt på video. Ring oss for å avtale på telefon 22 85 33 00. Oppmøte til samtale i våre lokale Psykisk Helse. Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover «psykisk helse» i skolen fra 2020. Statsråden fremførte løftet i Dagsavisen 19. september. - Det er gledelig at kunnskap om psykisk helse nå får innpass i skolen. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet Vi utreder og behandler personer med psykiske lidelser og rusproblemer fra over 18 år i Asker, Røyken og Hurum. I tillegg har vi en spesialseksjon og en sengepost som utreder og behandler pasienter fra hele Vestre Vikens opptaksområde, henholdsvis Åpen psykosepost Sikta og Nevropsykologisk poliklinikk Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Aurora, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og Kirkens SOS stiller krav til regjeringen om økt satsing på psykisk helse i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2020 Helse Timebestilling psykisk helse. Skriv inn søket i feltet over Timebestilling psykisk helse. Telefon: 55 96 88 44 besvares mandag - fredag kl. 1000 - 1500 Tar du kontakt på telefon anbefaler vi å finne et sted der du kan snakke mest mulig uforstyrret..

Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter forebygging, diagnostikk og funksjons-vurdering, tidlig hjelp og behandling for øvrig, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning samt henvisning til spesialisttjenesten. Det å inneha oversikt over den psykiske helsetilstanden til befolkningen i kommunen, og over behovet for tiltak og tjenester, er også en del av det psykiske. Psykisk helsearbeid er noe helt annet enn det tidligere fagfeltet «psykiatri». Det inkluderer oppmerksomhet på bolig, arbeid, fritid, relasjoner, somatisk helse, mm, og funksjon er generelt mer vesentlig enn symptomer. Hun har stor tro på betydningen av miljøterapi Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg. Kurstilbud Kurset er undervisningsbasert, og du trenger ikke si noe om din egen situasjon Vi har stort fokus på arbeid og psykisk helse, og tilbyr individuell støtte og tilrettelegging gjennom samarbeid med jobbkonsulenter i forhold til dette. Kontaktinformasjon. Telefon Sentralbord: 03525 hele døgnet. Drammen DPS direkte: 32 86 18 00 mandag-fredag kl. 08:00-15:3 Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Pexels Markering av Verdensdagen for psykisk helse finner sted i Holmestrand kommune den 9. oktober 2020.. Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø, andre igjen kan.

Telefon: 55561229 Besøksadresse: Østre Nesttunvegen 4 Postadresse: Østre Nesttunvei 4 5221 NESTTUN. Tilhører: Psykisk helse Bergen Sør. Leder Eva Danielsen Telefon: 94501888 E-post: Eva.Danielsen. bergen.kommune.no Ansatte Bull, Fredrik Magnus Psykiatrisk sykepleier E-post:. Psykisk helse barn og unge Telefon 33 41 65 80 Holmbrua 2, 3211 Sandefjord . Andre forhold/tema av betydning? (samlivsbrudd, sykdom, dødsfall, samværsordning, to hjem, skolefravær, tap, seksuell orientering, kjønnsidentitet m.m.) Hvordan påvirker dette fungering i dagliglivet Besøksadresse: Østre Nesttunvegen 4 Vis større kart. E-post: psykiskhelse.sor. bergen.kommune.no. bergen.kommune.no Telefon: 55561229 Besøksadresse Denne uka arrangeres den digitale versjonen av HMS-konferansen - en av de store møteplassene i bygg- og anleggsnæringen. Naturlig nok står S-en for sikkerhet høyt på agendaen i denne konferansen. Vi vil jo ha alle trygt hjem fra jobb hver dag. På lederplass i Byggeindustrien er det også løftet fram viktigheten av psykisk helse som er en del av H-en i HMS

Psykisk helse og fysisk aktivitet - helsenorge

God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom fellesskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet. Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse Kontakt oss. Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 0 Forskning og faktainformasjon om psykisk helse. Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentru Seksuelle overgrep - Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende Sex og samfunn (Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) Spiseforstyrrelsesforeninge

Rådet for psykisk helse - Rådet for psykisk helse

Telefon 75 10 16 57 / 948 70301 Adresse: Mathias Bruns gate 12, 8657 Mosjøen Postadresse: Vefsn kommune, avd. for Psykisk helse, postboks 560, 8661 Mosjøen Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 151 Dersom du mottar tjenester på psykisk helse eller rusavhengighet i Tønsberg kommune, kan din faste kontaktperson gi deg informasjon om pakkeforløpene. Vi treffes på telefon: 33 34 82 40 . Dersom du ikke mottar tjenester fra kommunen og ønsker informasjon kan du kontakte Virksomhet Tildeling Helse og Omsorgstjenester på telefon mandag - fredag kl.10.00 -14.00 på telefon 33 34 87 30 Psykisk helse. Kommunen har et ulikt utvalg av tilbud og tjenester til personer med psykiske helseutfordringer. Våre tjenester fremmer selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv. Vårt samarbeid med deg baseres på tillit og respekt Informasjon om nye pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 Kontaktinfo Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondhei

Psykisk helse og rus - Å

Bli abonnent på magasinet Psykisk helse, du får første utgave gratis. Ring 23 10 38 80 eller bestill abonnement nå. Magasinet kan også kjøpes hos Narvesen og Buy and Read. Adresse: Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO, tlf.: 23 10 38 80 Ansvarlig redaktør: Cathrine Th. Paulse Snakk om psykisk helse De fleste barn med psykiske helseplager vokser det av seg. Foto: Annie Spratt. Når foreldre spør Christine om hva slags tegn de skal være obs på, svarer hun gjerne: Hvis barnet bruker mye tid på å grue seg, være lei seg, eller når små ting blir uhåndterlige arenaer. De viktigste arenaene for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser er utenfor helsetjenestene. Eksempler på dette er lokalsamfunnet, arbeidslivet, skolen og barne-hagen. En viktig del av grunnlaget for det helsefremmende og forebyggende arbeidet er kunnskap om hva som virker inn på den psykiske helsen (helsedeterminanter) Psykisk helse for eldre i Trondheim kommune. Trondheim kommune har ulike tilbud knyttet til eldre og psykisk helse. Mer informasjon. Helsehus/Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) Leistad Helsehus er et døgntilbud til brukere som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten eller søkes hit via fastlege og Helse - og velferdskontor Psykisk helse . Psykisk helseteneste er eit gratis helsetilbod. Vårt oppdrag er å fremje psykisk helse. Du treng ikkje henvisning. Har du eller nokon du kjenner utfordringar, ta kontakt! Vi har ikkje ventelister. Vi er fire tilsette som arbeidar innan fagområda psykisk helse. Alle hos oss har spesialutdanning innan psykisk helsearbeid

Psykisk helse som blomstrer, inkluderer gode følelser som glede, tilfredshet og et engasjement i livet. I tillegg inngår både psykologisk og sosialt velvære. Det første handler om ting som er viktig for deg og ditt, der du opplever mestring, selvstendighet og mening i livet Sosiale relasjoner er bra for din psykiske helse, og fungerer som en buffer mot psykisk uhelse. Dette later til å være tilfelle for mennesker i alle aldre. Relasjoner kan gjøre deg bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi deg bedre helse. Tips: • Ta vare på flokken Psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten.Ved livstruende tilstander ring 113.. Hva tilbyr vi? Psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, bo og bistand og psykisk helse. Vår avdeling for rehabilitering gir tilbud til personer med vanskelig epilepsi, og vi har avtaler med alle de fire regionale helseforetakene Telefon 51 51 80 00 E-post post@sus.no Postadresse Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger . Mer informasjon. Spørreskjema og informasjonsmappe. Pasientforløp. Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette gir pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart - uten unødig ventetid. Se færre

Psykisk helsehjelp - Eidsvol

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene Psykisk helse og rus. Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som ønsker å snakke med noen. Tjenesten er gratis. Slik kontakter du oss. Du kan ta direkte kontakt med oss via telefon eller SMS. Telefonnummer finner du til høyre eller nederst på denne siden. Du kan også bli henvist via fastlege, NAV og andre instanser Psykisk helseteam for barneskolebarn. Psykisk helseteam for barn er en del av skolehelsetjenesten, og kan tilby hjelp når barn strever med lettere psykiske vansker. Vi har et tett samarbeid med helsesykepleiere i barneskolen. Psykisk helseteam for barn tilbyr både samtaler til barn hvor foreldre er til stede, og veiledning til foreldre uten. Psykisk helse og rus Tjenesten skal forebygge, behandle og bidra til å mestre psykiske helsevansker og rus. Vår målsetting er å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer Husøy psykisk helse; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Telefon . Sentralbord 33 40 60 00(kl. 09.00-15.00) Vakttelefoner. Finn en ansatt . Følg oss på Facebook . Post og besøk. E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg.

Forbundsleder

Psykisk helse og rus Asker kommun

Kommunens helsetjeneste for psykisk helse og rus er operativ. Grunnet smittereduserende tiltak er de fleste grupper og aktivitetstilbud avlyst på ubestemt tid, med noen få unntak. Den individuelle oppfølgingen gjennomføres stort sett som tidligere. Fysiske møter gjennomføres ved symptomfrihet, men mange samtaler foregår over telefon Psykisk helse / Rus for voksne; Psykisk helse for barn og unge; Koordinator / Individuell plan; Pakkeforløp Psykisk helse og ru

Vindafjordskulen - Kontaktinformasjon - Vindafjord kommunePreståsen, Sandefjord - Sykehuset i VestfoldTindfoten dagtilbud - Tromsø kommune

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikken tilbyr døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester I FOU-avdelingen bruker vi kunnskapen vår til å forske på og utvikle psykisk helse og rus som fag. I dette arbeidet bruker vi mange forskjellige metoder, slik som å la pasienter være med på å bestemme hva det skal forskes på og hvordan forskningen kan gjøres Psykisk helse. Alle mennesker har en psykisk helse og dette tar vi på Borg vgs på alvor. Rogério Martins/Pexels . På Borg videregående skole legger vi vekt på psykisk helse for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. En god psykisk helse er viktig for å kunne mestre hverdagen, både det sosiale og skolen Emnet omfatter også fagområdets utvikling og historie, psykisk helse i et livsløpsperspektiv, og sammenhenger mellom psykisk og somatisk helse. Videre belyses utforming og organisering av tjenester for sentrale brukergrupper, samhandling og samarbeid mellom brukerne, tjenestene og profesjonene, brukermedvirkning og -rettigheter, selvbestemmelse og kommunikasjon Telefonen betjenes hver dag mellom klokka 09.00 og 14.00. Mottaket for psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid Mottaket er åpent for alle innbyggere med psykiske helseplager, rusproblem eller en kombinasjon av dette Pakkeforløp psykisk helse for barn og unge. Pakkeforløp for psykiske lidingar hos barn og unge skal bidra til at du får heilskapleg utgreiing og behandling utan at du må vente unødig. Telefon: 55 97 50 00. postmottak@helse-bergen.no. Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

 • Brandsdal logistikk.
 • Libro floridsdorf am spitz.
 • Sen to chihiro no kamikakushi.
 • Hvordan aktivere instagram igjen.
 • Breitling navitimer history.
 • Simon helberg.
 • Watch shameless season 8 episode 5 online.
 • Kurzvortrag london.
 • 2c b hydrochloride.
 • Frank abagnale documentary.
 • Albertinum kommende veranstaltungen.
 • Husbankhus 1970.
 • Rovdyr wikipedia.
 • Verneplikt engelsk.
 • Pagani huayra specs.
 • 60. geburtstag spiele mit gästen.
 • Fc barcelona matcher.
 • Hertz grimstad.
 • Sportcomplex de eendracht nijmegen.
 • Dodge verksted.
 • Møbler i oslo.
 • Akutt pneumothorax.
 • Wanås gods ab.
 • Leipzig hauptbahnhof.
 • Dermaspa dermaroller.
 • Veileder internkontroll helse.
 • Brandsdal logistikk.
 • Regnvær band.
 • The undertaker imdb.
 • Vindmølle hastighet.
 • Sting etter tanntrekking.
 • Forsvinner hemoroider etter fødsel.
 • Autorisert elektroinstallatør.
 • Hva er feide.
 • Døden på oslo s sjanger.
 • Thon hotell molde.
 • Lækre cupcakes opskrifter.
 • Ving santa ponsa.
 • Katt lekebiting.
 • Ard mediathek vorstadtweiber staffel 3.
 • Nff bremen fotos.