Home

Gran skole legges ned

Granstangen skole får elever fra Furuset skole, Gran skole og Haugen skole. Fra høsten 2017/2018 får skolen elever fra Furuset og Haugen, da Gran skole legges ned. Plassering. Granstangen skole er plassert i bydel Stovner, på grensen til bydel Alna i Oslo. Det er kort vei til kollektiv transport som buss, t-bane og tog Skoledøden: 55 skoler legges ned årlig. Det er i de minste kommunene at flest skoler legges ned. Frank Ertesvåg; 10. mars 2019. Artikkelen er over ett år gammel Disse skolene har blitt lagt ned i Norge. viser at nær 1400 grunnskoler, nærmere bestemt 1391 skoler og grunnskoletilbud er nedlagt fra 1986 til 2017.. 1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021. 2. Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen skoler legges ned. 3. Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og Messenlia skole videreføres med følgende endring: Messenlia skole legges administrativt under Brøttum barne- og ungdomsskole med felles ledelse

Skolens historie - Granstangen skole

Når skolen står klar i 2022 skal den huse 1.300 elever, samt voksenopplæring og fagskole. Utdanningsforbundet skeptisk. Dønski-rektor Hanne Rud har ikke besvart Budstikkas henvendelser, men Utdanningsforbundet (UF) har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker at Dønski videregående legges ned. De er særlig bekymret for idrettslinjen På seks år er antall elever redusert fra 60 til 22 på Tunes skule Vi legger også til rette for mer bruk av hjemmekontor for de ansatte etter undervisning. Mange av skolene i Bærum har opplevd smittetilfeller blant elever eller ansatte de siste ukene. Jeg kan forsikre alle om at vi har gode planer på Grav skole hvis noen blir smittet hos oss. Smittevernoverlegen avgjør hvem som eventuelt må i karantene Gran skole (Kunnskapssenteret Gran skole) var en barne- og ungdomsskole i Oslo, i Alna bydel i Groruddalen.Skolen hadde ca. 475 elever og ca. 70 ansatte fordelt på 16 klasser, 1. til 7. trinn i tillegg til SFO-ordningen.Fra høsten 2010 hadde skolen også to mottaksklasser som var klasser for minoritetsspråklige elever som nettopp har kommet til landet

Er det egentlig lurt å legge ned små skoler? I en fersk analyse fra Sogn og Fjordane bekreftes det som mange tidligere har funnet ut: Troen på at store skoler fører til bedre resultater er ren ønsketenkning

Skolen legges ned på grunn av lavt elevtall og barnehagen har det vært vurdert å legge ned i lang tid. Resten av driften går videre og menigheten legges ikke ned,. Vi tygger på to skoler og en barnehage. Men vi får ikke mer penger av dagens regjering, så vi må gjøre grep. Spørsmålet er vel om vi må legge ned én eller to skoler. Nils Olav Larsen, ordfører (KrF): - Det er lagt ned en enorm innsats i denne utredningen. Nå må vi bestemme oss Tre pendlerfamilier: Umulig å være tilflytter om skolen legges ned Indre Fosen kommuner har mottatt 73 innspill på utredningen med seks mulige skolestrukturer i fremtiden. Dagens tilflyttere og pendlere som har svart kommer med et samstemt råd dersom kommunen ønsker flere som dem Denne skolen har et veldig godt innhold, og er viktig næringslivet her, sier Jacob Særsten, en av de sentrale næringslivspersonene i kommunen som gikk hardt ut mot at skolen skulle legges ned. Også ordføreren i Bømlo, Odd Harald Hovland (Ap) er fornøyd med forslaget. - Vi tror det blir svært positivt med en stor skole, sier han LEGGES NED: Fana gymnas legges ned, til tross for store protester etter at forslaget ble lagt frem. I fylkestingsmøtet i dag siterte fylkesrådmann Rune Haugsdal en e-post han underveis har fått.

Familien trives så godt med tilbudet ved Innlandet barneskole at om skolen legges ned, flytter de Skolens ledelse vil med dette informere elever og foresatte om at skolens kantine legger ned driften ved Den Norske Skole Gran Canaria. Siste åpningsdag er fredag 9. oktober 2015. Dette blir gjort ut ifra økonomiske årsaker hos familien som står for driften De siste årene har Soma skole levd på nåde, men i oktober i fjor mente politikerne at nå fikk det være nok. Elevtallet var for lavt, og klassene for små. I oktober gikk et enstemmig bystyre inn for å legge skolen ned fra sommeren 2017. - Vi har forsonet oss med at skolen skal legges ned. Det var godt å få en avklaring

Om Fevåg/Hasselvika skole legges ned rekker jeg ikke å kjøre henne til Rissa på SFO og deretter tilbake til hurtigbåten som går fem over sju, sier Anita. Konklusjonen er at hun må få arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidstiden hennes slik at hun kan ta båten som går litt før ni, eller hun må redusere stillingsandelen sin 11 av kommunestyrets 21 representanter vedtok tirsdag kveld at Innset skole og barnehage og Voll skole legges ned fra og med høsten 2017. Dette var i tråd med rådmannens innstilling som ble fremmet av Eli Krogstad fra felleslista H/V. Flertallet består av Aps åtte representanter og tre fra felleslista H/V

Skoledøden: 55 skoler legges ned årlig - V

 1. Omtrent et år etter at ideen kom opp, er boka om Bjørklund skole ferdigskrevet
 2. Hjemmesida legges ned for Åmli skule. Hjemmesida til skolen vil fra nå ikke oppdateres med informasjon fra Åmli skule. For ukeplaner o.l. må dere gå inn på It's Learning via deres barn. Dølemo oppvekstsenter vil fortsette å bruke sida som før
 3. Hvis forslaget om å legge ned skolen på Gjøra vedtas, vil vi være nødt til å utforske alternativer som hjemmeundervisning, eller i verste fall flytte. Solveig og Eivind Jenstad driver gården Oppistu på Jenstad. De driver med kjøttproduksjon med ca. 30 kalvinger i året

Disse skolene har blitt lagt ned i Norge - V

 1. To fanaskoler legges ned Byråden vil legge ned to skoler i Fana. På Nordvik ønsker byråden overføring til Lysekloster skole. Dela Skriv ut. Nyheter · Publisert 10:07, 27 nov 2015. Klokken 11 i dag presenterer byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen, skolebruksplanen for 2016-2030. Planen.
 2. Ifølge kommunen søker stadig flere av elevene seg over til Moelv skole, som også er tenkt destinasjon for de fleste elevene dersom det blir vedtatt å legge ned skolen i Næroset. Gamle Ringsaker videregående skole er også tenkt rehabilitert i løpet av kommende år. Slik at kapasiteten ved Moelv skole vil øke fra 435 til 500 elever
 3. Skolen i Arna med sine 80 elever har vært nedleggingstruet flere ganger. - Jeg skjønner ikke helt hvordan de skal få til å avvikle skolen allerede fra 2018-2019. Da må vel rehabilitere Ytre Arna skole før de kan legge ned skolen vår. Vi mener at elevene har det best her
 4. Det legges ned langt flere offentlige skoler enn det opprettes nye private. Likevel er det slik at 2 av 10 nye private skoler etableres med samme beliggenhet som en nedlagt offentlig skole. Av disse er et flertall Montessori-skoler. 5 prosent av de offentlige skolene som legges ned, erstattes av en Montessori-skole samme år
 5. Opprettelse av inntaksområde på ungdomstrinnet for Granstangen skole - beslutning Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 02.02.2015 med forslag til inntaksområde for Granstangen skole i Oslo. Dette fordi ungdomstrinnet ved Gran og Haugen skoler legges ned sommeren 2015 og Granstangen skole åpner som ny ungdomsskole

Avgjørelsen om å legge ned en skole er ikke et enkeltvedtak, og reglene i forvaltningsloven kan ikke anvendes direkte. Men det er et generelt forvaltningsmessig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt I flere klager på nedleggelser av skoler var det et fellestrekk at forholdet til saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven var berørt. Sakene viste at landets fylkesmenn tilsynelatende praktiserte regelverket forskjellig ved lovlighetskontrollen av kommunenes beslutninger. På denne bakgrunn tok ombudsmannen på eget tiltak og på generelt grunnlag opp med. Men svært ofte er økonomi den viktigste årsaken til at skoler legges ned, fastslår forsker Torgeir Øines, en av forskerne bak rapporten Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn. Rapporten konkluderer med at sentraliseringen av grunnskolen skjøt fart etter at dagens inntektssystem for kommunene ble innført i 1986 Med 5 mot 2 stemmer innstilte formannskapet i Åsnes på at Jara og Sønsterud skoler skal legges ned. Med det ønsker de som kommunedirektøren en ny storskole på Flisa. Det ble et langt formannskapsmøte, med mange lange innlegg da fremtidens skole og barnehage skulle opp til behandling mandag formiddag Veiledende skolerute for Bergen kommune. Alle datoer gjelder fra og med til og med. Oversikten viser kommende ferie og fridager. Vis passerte ferie og fridager Oversikten viser alle ferie og fridager. Skjul passerte ferie og fridage

Ap, H og SV enige: Legger ned fire skoler - Hamar Arbeiderbla

Små skoler i lokalmiljøene legges ned for å lage større og bedre skoler. Frustrerte skolemødre raste på Landstinget onsdag Det kan være politisk vanskelig å legge ned en liten og kanskje tradisjonsrik skole, samtidig som det er en kjensgjerning at skolen ikke kan huse alle elevene i området som sokner til skolen. Dersom kommunen tar et bevisst valg om å opprettholde en liten skole, må kommunen fordele elevene som ikke det er kapasitet til på andre skoler Sanne skole står på kirkens eiendom og er delvis fredet og kan derfor ikke bygges ut eller bygges om. Politikerne i Gran har bedt grunnskolelederen utarbeide et dokument som forteller hva det kan spares ved å legge ned alternativene Grymyr, Sanne og Fredheim

Et knapt flertall i kommunestyret har gått for nedleggelse av tre grendeskoler I årevis har foreldre på Biristrand kjempet for å beholde skolen, men innser nå at kampen er tapt. Torsdag kveld ble skolen lagt ned Vemodig å legge ned skolen Maja Eriksen begynte som rektor ved Langesund ungdomsskole nå i høst. Om et år tømmes skolen for elever og lærere, men de skal samlokaliseres i en nybygd skole fra neste høst

Gran skole - Wikipedi

Foreslår å legge ned tre skoler Rådmannen la tirsdag fram sitt forslag til ny skolestruktur i Nes. Tre barneskoler er foreslått lagt ned. Jan Erik Hæhre. Publisert: 07.03.2017 14:57 Sist oppdatert: 21.10.2019 11:56. Fylkesrådet foreslår å legge ned 12 utdanningstilbud ved Nordlands videregående skoler i skoleåret 2017 - 2018. Samtidig vil de opprette to tilbud, nemlig Vg 1 studiespesialisering med teknologi og forskningslære ved Polarsirkelen videregående skole og Vg2 IKT-servicefag ved Brønnøysund videregående skole. Legges ned PÅ HØRING: Skotfoss skole har i dag 142 elever. I tre av seks modeller for ny framtidig skolestruktur som nylig er sendt ut på høring, foreslås skolen nedlagt. En underskriftskampanje for å bevare skolen er satt i gang på opprop.net. Foto: Pål Egil Tornholm Høring skremmer bydelen: - Flytter om skolen legges ned Samdal skole legges ned BUDSJETT 2009: I forslaget til bybudsjettet er Samdal skole foreslått nedlagt. - Jeg har vegret meg for å ta denne avgjørelsen, men gjør det nå av pedagogiske årsaker, sier byråd for oppvekst, Tomas Moltu Målsettingen om at Trondheim skal ha et godt internasjonalt skole- og barnehagetilbud, bør være godt forankret både i rådhuset, i næringslivet og i FoU-miljøene våre. May-Britt Moser skrev i en kommentar på Facebook da nyheten ble kjent, at «Birralee er superviktig for byen vår, og på Kavli Instituttet er vi avhengige av diversitet

Se hvilke skoler som trolig legges ned - TV2

 1. Sanne skole ligger på Granavollen i Gran kommune, nærmeste nabo t il Søsterkirkene. Skoleåret 20/21 har vi 105 elever fra årstrinn 1 til 7. Vi har fortsatt plass til flere Smittevern i forhold til korona Smittesituasjonen ift korona gjør at skolen drives på gult nivå
 2. Fylkeskommunen vil legge ned Midt-Østerdal videregående skole på Koppang fra neste skoleår. Avdelingen på Nordstumoen består, men legges inn under Storsteigen videregående skole på Alvdal
 3. * Skogvik skole legges ned fra 01.08.2015. Det inngås avtale med Karlsøy kommune om at opplæringen av barn i Tromsø kommunes del av Rebbenesøya, skjer på Hansnes skole. * Vengsøy skole gir opplæring på 1. - 7. trinn. Ungdomstrinnet overføres til Kvaløysletta skole * Trondjord skole opprettholdes som en kombinert skole med.
 4. Svanvik skole legges ned Formannskapet støtter en nedlegging av Svanvik skole fra neste skoleår. Marit Schulstok . Publisert: 18.11.2014 15:44 Sist oppdatert: 16.10.2019 06:12.
 5. Øvre Rindal skole blir nedlagt fra høsten 2016, det ble avgjort på kommunestyremøtet onsdag. Stort flertall. Rådmann Birgit Reisch innstilte at Øvre Rindal skole skal legges ned fra høsten 2016. Åge Jonli (Ap) la fram forslag om å beholde Øvre Rindal skole slik som i dag
 6. Skolestrukturen kommer opp i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Se møtet direkte fra klokken 13. Onsdag klokken 13 møtes hovedutvalg for skole, barnehage og kultur i Kristiansund kommune. Møtet kan du se i videovinduet øverst eller lenger ned i denne saken. Sendingen produseres av.
 7. Arbeiderpartiet, Høyre og SV ble etter forhandlinger onsdag formiddag enige om et felles forslag til vedtak i saken om skolestrukturen i Nordre Ringsaker: Messenlia skole beholdes, og Fossen, Fagernes, Åsen og Lismarka skoler legges ned. Rett etter klokken 15.00 gikk flertallet i formannskapet inn for forslaget. Nå skal saken sluttbehandles i kommunestyret 21. oktober

Rubbestadneset videregående skole skal avvikles i 2022. Bergen maritime vgs. skal avvikles i 2020, og tilbudet flyttes til Laksevåg. Der skal studieforberedende fag avvikles i 2018. Alternativet til dette er at hele Olsvikåsen vgs. legges ned. Sotra videregående skoles avdeling Sund skal avvikles i 2024. Erstattes av ny skole på Straume Utgitt av Lofoten kommunikasjon AS Annonser Adresse: Idrettsgata 28, 8370 LeknesTlf: 760 54000 (dagtid) Sjefredaktør: Kent Roar Nybø Tips oss Personvernpolicy / Informasjonskapsler Lofot-Tidende redigeres i henhold til Vær Varsom plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Fra og med skoleåret 2020-2021 gjelder den lokale forskriften for opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune. De største endringene gjelder opptaksområdene for Halllingby skole, Ullerål skole, Benterud skole, Helgerud skole og Tyristrand skole. Hønefoss skole legges ned sommeren 2020. Les den lokale forskriften her I forrige uke hadde de tre elevene i 10. klasse på Korsfjord Oppvekstsenter muntlig eksamen i matematikk. Det var den siste eksamenen som ble gjennomført i Korsfjord, for fra høsten av går 10. klasseelevene på videregående skole i Alta, mens de to andre elevene på skolen begynner på ungdomsskolen i Alta. Marianne Hansen synes at det er synd at skolen hun har vokst opp på legges ned.

Kortsiktig å legge ned skoler - NRK Vestlan

RÅDMANN: Tone Marie Nybø Solheim legger fram sitt budsjettforslag for Grimstad kommune. Foto: Inger Stavelin Foreslår å legge ned Fjære skole i år ogs NETTBY legges ned ! Forsiden. NETTBY legges ned ! 10/27/2010. 1.januar 2011 stenges Nettby. Det sosiale nettsamunnet som konkurrerte med Facebook blir utilgjengelig . Skolen stengte all tilgang til Nettby for lenge siden - og elevene har gradvis tatt ibruk andre sosiale medie Legger ned Hunstad skole. Tre av fire skoler for døve legges ned. Den eneste som blir igjen, ligger i Trondheim. LEGGES NED: Det tas ikke lenger elever inn på Hunstad skole. Dette bildet viser undervisning på skolen i 2009. ARKIVFOTO: Vegar Valde . Heidi Ryste; Publisert Publisert NETTBY legges ned ! 10/27/2010. 1.januar 2011 stenges Nettby. Skolen stengte all tilgang til Nettby for lenge siden - og elevene har gradvis tatt ibruk andre sosiale medier som kanaler for utveksling av bilder og meldinger. Foreløpig virker det som om andre medier. Dette søkbare tilbud legges ned: Vg1-Vg3 Studiespesialisering med kulturaktiviteter Vg1-Vg3 Studiespesialisering med fotball/langrenn som har vært elevbetalt (har ikke vært søkbart) legges ned. Onsdagens vedtak betyr ikke at det blir slutt på å tilby kultur- og idrettstilbud i Opplandsskolene, men det blir som programfag på Vg2 og Vg3 og ikke som utdanningsprogram

Bjørklund skole var en barneskole på Bleiken i Gran kommune, nord i gamle Brandbu herred.Skolen, som hadde adressa Bleikenvegen 75, var en del av et såkalt oppvekstsenter med skole, barnehage og SFO under samme ledelse. Bjørklund skole ble etablert i 1891 og lagt ned etter skoleåret 2015/2016, da kretsen ble innlemma i nye Brandbu barneskole.Det siste skoleåret hadde Bjørklund i. LES OGSÅ: Vil legge ned skole i Holmestrand for å bygge ny i Sande. Bygger bra skoler i nabokommunene. Nå er ikke jeg motstander av en ny og bedre skole for nordre Vestfold, men en mulig plassering i Sande finner jeg noe merkelig. Vi må ikke glemme at Holmestrand var, er og blir byen i nordfylket Ingen skole eller distriktsbarnehager legges ned i 2019 Distriktsbarnehagene i Vengsøy, i Tromvik, Kattfjord og Lakselvbukt, samt Skittenelv skole legges likevel ikke ned I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 foreslås nedleggelse av Haneborg skole på Lierfoss LeserbrevDet har blitt diskutert på fylkesnivå at idrettsfag ved Sandnessjøen videregående skole skal legges ned.Grunnen for dette har naturligvis vært økonomi, noe som ofte er argumenter for å legge ned en linje. Det fylkeskommunen ikke ser er alle de elevene som ikke får muligheten til å velge idrettsfag

Om skolen. Åttekanten skole er lokalisert på Hauge, Vesterøy. Skolen har ca. 140 elever fra 1. til 7. klasse og et personale på ca 25. Skolen sto ferdig til skolestart høsten 1968 og var på den tiden en spennende og annerledes skole.Kommunikasjon med skole Tilbud foreslås redusert ved tre skoler av åtte skoler: Friluftsliv ved Knut Hamsun - særlig dyrt tilbud. Legges ned. Vurderes nedlagt ved Sandnessjøen, Fauske og Sortland. Kunst, design og arkitektur. Legges ned ved Polarsirkelen. Få søkere. Medier og kommunikasjon. Legges ned i Narvik. For mange studieprogram ved skolen ift. søkertal Skolen må legges ned allerede til høsten. Opposisjonen (Sp, Sol og Frp) sto like fast på at Vegård skole må bestå. Argumentene var velkjente. Opposisjonen viste til at politikerne tidligere har vedtatt at Vegård skole først skal legges ned når ny skole i Hønefoss sør står ferdig

Ikke legg ned Tastaveden skole

I spørsmålet om hvilke skoler som skal bestå i Nordre Ringsaker, kan arbeiderpartipolitiker Jon Rusten bidra til å legge ned Fossen hvor hans egne barn har gått Få gratis værvarsel for Trintom skole, Gran (Innlandet) Trintom skole, Gran (Innlandet) Legg til mine steder Fjern fra mine steder. Værvarsel som PDF. legges varsel.xml og varsel_time_for_time.xml ned, til fordel for et nyere JSON API Befalsskolen på Madla legges ned De tre befalsskolene for Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret legges ned og samles i én ny skole på Sessvollmoen i Akershus LEGGER NED: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). På området jobber i dag om lag 850 personer. 200 av disse i FLO, Forsvarets logistikkorganisasjon med både sivile og miltært ansatte. Denne delen vil også bli lagt ned, og virksomheten overflyttet til Sessvollmoen ved Mogreina eller forsvinner ut av regionen Hvilke skoler vil legges ned neste gang det er behov for rehabilitering og man heller vil ha raske penger ved tomtesalg? Vi merker oss ved gjennomgang av kommunens handling- og økonomiplan for perioden 2021-2024 (HØP) at kommunedirektøren ikke forventer noe boligbygging i Tasta bydel, bydelen er faktisk ikke representert i planens datagrunnlag for boligvekst

Disse skolene foreslås lagt ned • Budstikk

Blir skolen lagt ned blir moren overflyttet til en av de andre skolene i kommunen. For Solfrid er det en nødvendig trygghet i hverdagen å ha moren i huset, som sørger for å få Roy-Philip (11 ½) på skolen når hun er på havet. - Blir skolen lagt ned til høsten, må vi flytte, konstaterer Solfrid Pettersen Mandag kveld satte kommunestyret endelig punktum for Øverbygda skole. Fra kommende skoleår må elevene gå på Bell skole. Selv om kommunestyret 21. september med 22 for, og tre mot, vedtok å legge ned Øverbygda skole, ble det ny behandling mandag kveld Onsdag kveld møtte kommunestyrerepresentanter i Røros innbyggere i Brekken til møte om framtida for skolen og bygda. - Ikke legg ned skolen, sa Ann-Sofi Skott Svendsen Rektor, foreldre og elever forstår ikke hvorfor Nygård skole som gir norskopplæring til minoritetselever skal legges ned - Ikke legg ned skolen vår! Safiie Uysal og Mia Milkovic ønsker at Manglerud videregående skole skal bestå. Alle som har gått her kjenner Manglerud-tegnet, sier de og viser med fingrene

Nå legges skolen ned. Problemen på Ross Tensta gymnasium är för allvarliga och omfattande. Stockholms stad har stoppat intaget och lägger ned skolan. —-Det handlar enligt Skolinspektionen om kaosartade lektioner, frånvaro, kränkningar och uteblivet stöd till behövande elever. Men skolan läggs i stället ned. Aftonblade Om skolen legges ned vil det bli flere elever per klasse på de gjenværende skolene. Det betyr mindre undervisning per elev, for alle har rett til videregående opplæring og skal ha en skoleplass. Rektor ved skolen, Anne Skalleberg, er heller ikke begeistret for forslaget - Skole er både min, og Sotralista, sin fanesak. Vi mener at inntjeningen ved å legge ned skoler er for liten, og konsekvensene for store. Det er for lett å legge ned skoler, sier Hege Misje (Sotralista). - Dette er vanskelige saker. Jeg er forundret over at Arbeiderpartiet og Høyre snakker om at kutt i skole ikke er kutt i tjenester SKOLE: Også skoletilbudet i Etne vgs. blir flyttet til Ølen vgs. i Rogaland.Flere videregående skoler blir lagt ned av fylkestinget, etter at flertallet er blitt enige om en ny skolebruksplan, melder BT. LES OGSÅ: - Langt fra Bergen til Etne (ABO) LES OGSÅ: Lokalt næringsliv vil betale for å redde skolen - Hordaland har i dag 43 videregående skoler og for mange elevplasser Hogsnes skole kan ikke legges ned på grunnlag av anstrengt kommuneøkonomi.Som det står i kommunens egen rapport, antar Tønsberg kommune at den kan spare 1,5 - 4 millioner kroner i året på å legge ned Hogsnes skole og flytte elevene til Sem skole

Skole legges ned - bt

Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc. Skolen fra Cappelen Damm for barnetrinnet. Se Dag Petter og Kjetil fortelle hvordan du kan bruke Skolen fra Cappelen Dam Skådalen skole for hørselshemmede skal legges ned. Da vil hørselshemmede elever ved denne skolen begynne på vanlige skoler på hjemstedet Foreldre vil legge ned skole Foreldra ved Bergheim skole på Elverum i Hedmark ber om at skolen blir lagt ned. Publisert onsdag 11. september 2002 - 14:11. Begrunnelsen er at det sosiale miljøet blir for lite på en skole med 13 elever. - Det. Det var en monoton og enkel måte å lufte hjernen på. Å legge ned skolen var den beste løsningen, tenkte han. Etter en lang periode med dårlig økonomi måtte kommunen nå spare penger. De barberte budsjettet der de kunne, men løsningen lå der det gjorde mest vondt. Grendeskolen med 40 elever en snau mil utenfor sentrum måtte legges ned Legges skolen ned, raseres bygda i samme pennestrøk. Småbarnsforeldrene ønsker ikke å sende barna sine flere mil avgårde med buss til nærmeste skole og barnehage. Barna ville da måtte reise klokken 07.00 og være hjemme igjen rundt 15.30

Mens fire nye kristne skoler starter opp, legges to skoler ned. Det gjelder Farsund Kristne Grunnskole og Straumen skole i Troms. Førstnevnte legges ned etter 16 års drift på grunn av elevmangel. Det er også årsaken til at Straumen skole legges ned. - Vi har ikke vært en stor skole i utgangspunktet Bare tre stemmer i mot å legge ned Eydehavn skole i administrasjonsutvalget i Arendal nå i formiddag. Nesheim skole ser ut til å bli reddet - En skole kan bli for liten, og når det blir for lite miljø, ser man at flere barn søker seg til større skoler. Det har vi også sett i Austefjorden gjennom noen år, og da blir det mer sårbart for de som er igjen. Læringsmiljøet er også veldig viktig og det blir kanskje bedre på en større skole, legger Dimmen til

Åmøy skole legges ikke ned Åmøy skole blir opprettholdt. Politikerne vil heller få opp elevtallet. Av R A 19418 innlegg . Rogalands Avis. De tre befalsskolene for Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret legges ned og samles i én ny skole på Sessvollmoen i Ullensaker kommune i Akershus. DEL Luftforsvarets befalsskole, Sjøforsvarets befalsskole på Madla og Hærens befalsskole på Rena skal alle legges ned, skriver Fædrelandsvennen Kommunestyret i Tromsø vedtok i ettermiddag å legge ned skolen i Tromvik fra høsten av. nyheter Publisert: 26 mai 2010 16:17 Sist oppdatert: 02 september 2012 02:3

Midt-Østerdal videregående skole legges ned Fylkesrådet i Hedmark foreslår å legge ned Midt-Østerdal videregående skole fra neste skoleår. Årsaken er for lave elevtall til å opprettholde forsvarlig kvalitativ drift. Sist oppdatert 25.09.2018 Befolkningsframskrivinger viser en. Åmøy skole legges trolig ned. Åmøy skole blir trolig lagt ned sommeren 2013. Av Håkon Boye Bergum Onsdag 29.02 2012. Del. Det er ifølge Aftenbladet.no en av flere endringer som foreslås i en ny plan for skolestrukturen i Stavanger Legger ned skolen i Moelv Et flertall i Hedmark fylkesting vedtok i dag å legge ned den videregående skolen i Moelv, etter forslag fra fylkesrådet. Publisert: 06.03.2012 19.30.0

Grav skole

Skoler ANNE MARI W. OTTESEN 3. kandidat Ringerike Senterparti Nå har det gått litt tid siden kommunestyre møtet der det ble vedtatt at Vegård skole skal legges ned fra høsten 2015, og etter å ha hørt debatten sitter jeg igjen med en del spørsmål Vil ikke legge ned skoler Ole Berg i Ringsaklista er ikke innstilt på å legge ned Lismarka skole. - Det er en av landets best pedagogisk drevne skoler. Å legge ned skoler vil ikke bidra til folkvekst på bygdene. Snarere tvert imot, sier Ole Berg, som ikke legger skjul på at han mener dette er et dårlig forslag

Gran skole (Oslo) - Wikipedi

Men neste år må de kanskje flytte fra skolen, fordi rådmannen i Nome mener skolens deres, samt Svenseid skule og Helgen skole bør legges ned. DEL Bakgrunnen for at rådmann Bjørn G. Andersen nå foreslår å legge ned de tre grendeskolene i kanalkommunen, er at kommunepoltikerne nå skal vurdere skolestrukturen som er knyttet til økonomien i kommunen, elevtallsutviklingen og kvaliteten i. Bjoneroa skole er en fådelt skole i Gran kommune på vestsiden av Randsfjorden Bjoneroa skole Gran kommune Den lå omtrent der nåværende skole ligger. I 1953 brant Blidensol skole ned til grunnen

Fredheim skole Gran kommune : Er det egentlig lurt å legge

Så last ned appen for iPhone eller Android, ha det gøy i langrennsløypa, hoppbakken eller alpinanlegget og register aktiviteten i appen. Ekstra hyggelig er det å tenke på at i tillegg til å ha det gøy på ski for seg selv, er elevene ved å bruke appen med på å Sette spor også for andre barn Et enstemmig styre i Samhold og Ottestad Arbeiderlag anbefaler å legge ned Espa skole. Nyvalgt leder i lokallaget, Helmik Slora Kristiansen, er forberedt på å få kjeft fra partifeller. Det må partiets tillitsvalgte tåle, sier han

Nyheter Menigheten nedlegger skole og barnehag

Ansatte Høyjord skole. For foresatte. For foresatte på Høyjord skole. For elever. Nyttig informasjon for elever. SFO. Skolefritidsordningen ved Høyjord skole har engasjerte voksne som legger mye arbeid i å gjøre andre del av elevenes skolehverdag trygg, forutsigbar, morsom og koselig. Det legges vekt på tilhørighet og inkludering Byråd for barnehage og skole Tomas Moltu legger i morgen ned grunnsteinen til Storlia skole i Indre Sædal. Markeringen finner sted . onsdag 15. april kl. 13.00 ved Storlia skole. Storlia skole er en barneskole som ferdig utbygget skal gi plass til 400 elever En gang var dette sentralskolen - nå legges den ned Artikkeltags. sander skole; skolenedleggelse; nyheter; sør-odal; Av Lars Fogelstrand. Publisert: 28. mai 2019, kl. 06:34 Sist oppdatert: 28. mai 2019, kl. 06:34. Artikkelen er over 1 år gammel SØR-ODAL: Snart lukkes. Les også: Borg skal legges ned, men får ny linje ; Borg videregående skole har 650 elever, 160 ansatte og et budsjett på ca. 105 milllioner kroner. Fylkeskommunen søker også etter rektorer til de to videregående skolene Malakoff og Halden Skolenes landsforbund mener det er for mange styringsnivåer mellom Stortinget og departementene, som fastsetter forskriftene, og ut i skolene. Landsstyret i SL vedtok i 2015 en uttalelse om at forbundet ønsker å legge ned Utdanningsdirektoratet og at Kunnskapsdepartementet skal overta de oppgavene som er nødvendig å beholde

Hvis politikerne er enige med rådmannen, legges barnehagen ned 2. januar 2018. Da skal nybygget i nord stå klart. - Ikke utvidet kapasitet. Når rådmannen svarer på alle høringsuttalelsene fra barnehager og foreldreutvalg, er det kjente argument som legges til grunn for å gjøre noe med de kommunale barnehagene LederForslaget om å legge ned Kroer skole skaper som ventet debatt i Ås.De siste dagene har medlemmer av aksjonsgruppen for bevaring av skolen syklet rundt til hver krik og krok i skolekretsen for å mobilisere til deltagelse på folkemøtet tirsdag kveld. Der vil politikerne bli møtt av kraftige protester mot nedlegging. Et forslag som opprører mange barnefamilier i Kroer, der man frykter. Derfor er det ikke til å unngå at Oklungen skole er stengt ved skolestart neste år. Og når et skolebygg først er nedlagt, er det vanskelig å få det gjenåpnet. Det viser alle erfaringer fra andre skoler i Telemark som har blitt ofret på sparegrisens alter. Politikerne har syltynne økonomiske argumenter for å legge ned bygdeskolen Utvalget ber derfor rådmannen legge frem et nytt forslag til skolebruksplan med disse føringene. Ingen av dagens skoler skal legges ned. Arbeidet med ny arealplan skal gjennomføres før ny skolebruksplan fremlegges. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres. Det legges frem egne saker på Ikke legg ned Sjøvegan Videregående skole. 2,3 k liker dette. Denne siden har vært med å redde Sjøvegan VGS og alle våre utdanningsprogram fra nedleggelse. Tusen takk for all støtte! :

 • Frihetsgudinnen paris.
 • Rissaraset kart.
 • Låsning i ryggen mellom skulderbladene.
 • Friskt blod etter avføring.
 • Paris for barn bok.
 • Statistikk matte.
 • Cookiedeig kuler.
 • Reiseblogg jorda rundt.
 • Grenke chess classic 2018 standings.
 • Mensen 1 uke for tidlig.
 • Ibm computers.
 • Spiegel cartoon des tages.
 • Brannvesenet bærum.
 • Irr excel.
 • Kald saus til kylling.
 • Einfach sein youtube.
 • Music finder computer.
 • Qatar ai.
 • Cornrows.
 • Fornybar energi utdanning.
 • Kommode baby.
 • New in town.
 • Marcos alonso pena.
 • Optikpark rathenow veranstaltungen 2018.
 • Lounge bar düsseldorf.
 • Fjellsangen lyrics.
 • Midlife crisis man depressie.
 • Sangteknikk.
 • Toggo app für pc.
 • Klarer ikke strekke ut armen etter trening.
 • Gespräch anderes wort.
 • Dom perignon 1998.
 • Citroen ds 5.
 • Fußpflege hameln preise.
 • Delacroix paintings.
 • Norske bedrifter i italia.
 • Filmer på netflix 2018.
 • Hvem stjal skrik i 1994.
 • Spanisches restaurant braunschweig.
 • Chilean rose tarantula.
 • Kosakenführer kreuzworträtsel.