Home

Største innsjø i troms

Største innsjøer i Norge (fastlandet) Innsjøene er sortert etter deres totale areal. For innsjøer som ligger delvis utenfor Norge er arealet i Norge angitt i parentes. For innsjøer med samme navn er kommunen med størst del av innsjøen angitt i parentes Liste over innsjøer i Finnmark er innsjøer og deler av innsjøer som ligger innenfor grensene til Finnmark fylke. Dersom innsjøen ligger i flere kommuner er den kommunen som tilregnes størstedelen oppført først I Troms trekker vannskillet mot øst seg lengre inn i landet enn i nordre Nordland, og som i Trøndelag og på Helgeland gir dette grunnlag for lange elver og store vassdrag i fylkets indre deler. Dominerende i vassdragsnaturen i fylket er Målselva , som sammen sideelva Barduelva drenerer stort sett hele Indre Troms , og også Reisaelva , som drenerer en betydelig del av indre Nord-Troms

Liste over innsjøer i Nordland er innsjøer og deler av innsjøer som ligger innenfor grensene til Nordland fylke. Dersom innsjøen ligger i flere kommuner er den kommunen som tilregnes størstedelen oppført først. Denne listen er foreløpig ufullstendig. Store Gåsvatnet: 2,1 Norges største innsjøer, oversikt som viser de største innsjøer i Norge. Innsjø Fylke Areal i kvadratkilometer Mjøsa Hedmark, Oppland 369 Røssvatnet Nordland 219 Femunden Hedmark, (Sør-)Trøndelag 203 Randsfjorden Oppland 140 Tyrifjorden Buskerud 137 Snåsavatnet (Nord-)Trøndelag 122 Tunnsjøen (Nord-)Trøndelag 100 Limingen (Nord-)Trøndelag 93 Blåsjø Rogaland, Aust-Agder 81. Liste over de største innsjøene i Skandinavia (Danmark, Sverige og Norge).Lista omfatter alle innsjøer over 15 km²

Store og små innsjøer. I hele verden er det estimert at det finnes 12 millioner innsjøer med et samlet overflateareal på 2,7 millioner km 2, og at samlet volum er 166 000 km 3.Av dette utgjør de ti største innsjøene tilsammen 33 % av det totale overflatearealet, mens de ti største i volum utgjør 90 % av det samlede volumet En innsjø er en vannansamling som ligger i en fordypning (innsjøbasseng) i jordoverflaten uten direkte forbindelse med havet. Innsjøer kan være naturlige eller menneskeskapte. Det kaspiske hav er en innsjø, i motsetning til Svartehavet, som har forbindelse til Middelhavet. Innsjøvann kan være ferskt eller saltholdig, og størrelsen på innsjøen kan være fra mindre enn ett hektar til. Økonomiske utfordringer i Troms og Finnmark fylkeskommune. Undergraver drosjetilbud og drosjenæringa. Dette er de 20 dyreste eiendommene som ble solgt i oktober Troms og Finnmark har en utstrekning på omlag 75 000 kvadratkilometer, som utgjør 23 % av Norges totale areal. I øst grenser Troms og Finnmark til Sverige, Finland og Russland, I Bardu kommune ligger regionens største innsjø, Altevatnet, ca. 80 kvadratkilometer Troms og Finnmark har 9 tettsteder med bystatus. 1. Tromsø: 63 844 innb. (2015 *) (76 649 i hele Tromsø kommune) 2. Harsta

Hvem er Ishavskysten friluftsråd - Ishavskysten friluftsråd

Liste over innsjøer i Norge - Wikipedi

Liste over innsjøer i Finnmark - Wikipedi

 1. Troms, på samisk Romsa, var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Finnmark i 2020 og ble en del av Troms og Finnmark fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Les mer: Troms og Finnmark Troms ligger mellom Nordland i sørvest og Finnmark i nordøst. Det grenser i sørøst til Sverige og Finland, og vender i nord og vest ut mot Norskehavet
 2. Karlsøy, kommune i Troms, nord for Tromsø. Kommunen ligger i sin helhet på øyer som strekker seg fra Ullsfjorden i øst og ut mot Norskehavet i vest. De største øyene er, regnet fra nord (areal i km2), Nord-Fugløya (21,3), Vannøya (232,5) og vest for denne Helgøya (43,1), Nordkvaløya (84,4) og Grøtøya (17,9). Lengst sør ligger Reinøya (147,3), nordre del av Ringvassøya (338) og.
 3. Norge har mange flotte innsjøer og fire av dem er faktisk Europas dypeste. Sjekk de største og dypeste innsjøene basert på offentlige data
 4. En navnløs innsjø på Svalbard har vokst seg så stor at den er blitt øygruppas største. Selv om klimaendringer kan føre til at den forsvinner igjen, skal den likevel nå få et navn

Liste over elver i Troms - Wikipedi

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Tromsø er knutepunktet for buss og båt i Troms fylke. Her finner du blant annet et godt bybusstilbud og korresponderende hurtigbåter og busser til andre deler av Troms. Regionbussene korresponderer i tillegg med Alta i nord og jernbane og buss i Narvik i sør Fjell i Troms og Finnmark fylke De 20 høyeste fjellene i Troms og Finnmark. Kun de fjellene med en primærfaktor på minimum 50 meter er med på lista. 6 av de 10 høyeste fjellene i Troms og Finnmark ligger i Lyngsalpene Se for deg Mjøsa, Norges største innsjø. Gang så vannmengden der med to. Så mye har isbreene rundt Svalbard smelta på syv år

Liste over innsjøer i Nordland - Wikipedi

Norges største innsjøer - Store norske leksiko

Rostojávri («svensk»: Råstojaure) er en innsjø på grensen mellom Norge og Sverige.Den norske delen ligger i Målselv kommune i Troms.Den svenske delen, som er mange ganger større, ligger i Kiruna kommune i Lappland.Innsjøen ligger øverst i Rostadalen, helt øst i Øvre Dividal nasjonalpark.. Vannet har to utløp med nokså lik vannføring. 55 % av vannets samlede avløp går mot vest. Troms har flere gode lakseelver som Reisaelva og Målselva med Målselvfossen, Norges nasjonalfoss. Mange gode småelver finnes også. Troms har også en rekke fiskevann, som Skogsfjordvannet som er Norges største innsjø på en øy. I Troms finner du en rekke kjente områder med godt havfiske

Liste over innsjøer i Skandinavia - Wikipedi

Troms og Finnmark (39 kommuner) Største innsjø : Røssvatnet Største øy: Hinnøya Folketall: 486 665 (2019) Areal: 113 294,47 km² Høyeste punkt: Oksskolten 1916 moh. Lengste elv : Tanaelva Lengste fjord: Porsangerfjorden Største kommune (i areal): Kautokeino 9 707,33 km² Største kommune (i folketall): Tromsø 76 601 (2019 Altevatnet er Norges 13. største innsjø og kilde for Barduelva. Innsjøen er en 'sterkt modifisert' vannforekomst, da reguleringshøyden er 16,2 meter. Ned-børfeltet er dominert av fjell (75 %) og noe skog og myr. Vannet er moderat kalkrikt og med et siktedyp på 8,2 meter Største innsjøer i Norge (fastlandet) Innsjøene er sortert etter deres totale areal. For innsjøer som ligger delvis utenfor Norge er arealet i Norge angitt i parentes. For innsjøer med samme navn er kommunen med størst del av innsjøen angitt i parentes. Tallene er hentet fra Norges vassdrags- og energidirektorats innsjødatabase for Norge Senja er Norges nest største øy og ligger langt nord for polarsirkelen. Det knallblå havet, de høye fjellene, de hvite strendene og det sprakende grønne landskapet er til å miste pusten av. Yttersiden av øya er stupbratt, med skulpturelle fjellformasjoner og fargerike fiskevær.Innlandet er fullt av fjell, innsjøer og skoger, og kysten som vender mot fastlandet flotter seg med.

Troms fylke er spekket med naturens underverker, fra snødekte fjell og mektige fjorder via store daler til rolige innsjøer og vakre øygrupper. toppen av det hele er det også vert for nordlyset. Fylkeshovedstaden Tromsø er porten til områdets robuste skjønnhet,. Altevatnet (nordsamisk: Álddesjávri) er en innsjø i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke. Den er utspring for Barduelva, som renner ut i vest.. Altevatnet er Norges 13. største innsjø. Den er regulert som magasin for Innset, Straumsmo og Bardufoss kraftverk.Vannstanden reguleres mellom 489 og 472,8 moh og magasinkapasiteten er på 1,027 millioner m³ En utpreget koloniruger, som i Norge finnes fra Rogaland til Finnmark. ¾ av den norske hekkebestanden på 2 millioner par finner vi i Nordland og Troms. På grunn av stort overfiske av den nordatlantiske sildestammen, fikk lunden i Norge store problemer. Våre største kolonier produserte knapt unger flere sesonger på rad på 70 og 80-tallet Altevatnet (samisk: Álttesjávri) er ein innsjø i Bardu kommune i Troms.Altevatnet er den tiande største innsjøen i Noreg. Innset, Straumsmo og Bardufoss kraftverk nyttar alle den magasinkapasiteten som ligg i Altevatnet. Magasinkapasitet er på 1027 millionar m 3.Vatnet er oppdemd og kan regulerast mellom 489 og 472 moh.. Namnet Altevatnet er ei fornorsking av det samiske namnet.

Innsjø - Wikipedi

 1. Norges største innsjø har mange fine sandstrender. Det nyeste strand- og parkområdet ligger i Brumunddal, rundt verdens største trebygg, det 85,4 meter høye Wood Hotel, også kalt Mjøstårnet
 2. Om du er på jakt etter storfisken skal du prøve de største innsjøene i Norge. Mjøsa er Norges største innsjø målt i areal. Arealet er på hele 365 km2. Det går gjetord om storørreten i denne innsjøen og det er fullt mulig å få fisk på over 10 kilo. Rekorden er vissnok på hele 18,2 kilo (på garn)
 3. Store, høye og lange. Innlandet har et samlet areal på 52 113 kvadratkilometer og er etter Troms og Finnmark det største av landets fylker i areal. Til sammenligning; Innlandet er litt større enn Bosnia-Herzegovina og om lag 20 prosent større enn Danmark
 4. Store Ropelvvatnet (nordsamisk: Stuorra Juranjávri) er en innsjø i Sør-Varanger kommune i Finnmark.Den har et areal på 7,81 km².Innsjøen har utløp mot nord via Lille Ropelvvatnet og Ropelva til Bøkfjorden
 5. En stor underjordisk saltvannsinnsjø er oppdaget på Mars, ifølge en ny studie. Forskerne tror det øker muligheten for å finne liv på den røde planeten

I programmet ØKOSTOR blir ca. 25 store innsjøer over hele landet undersøkt med omfattende prøvetaking. I løpet av årene 2015-17 er 19 innsjøer fra Agder i sør til Nordland i nord undersøkt, og i 2018 skal fire innsjøer i Troms og Finnmark under lupa. Planene for 2018 inkluderer også Mjøsa og Krøderen på Østlandet Russiske forskere har nådd verdens største undersjøiske innsjø over tre kilometer under isen i Antarktis Men også store vannmasser førte til problemer. - Det er en innsjø nedenfor utkjørelsen fra Utsikten. Køen gikk veldig tregt her og det var kø langt bortover Skattøra, forteller Torgrim. Med en strandlinje på over 20 mil er Vansjø en av Norges største innsjøer. Vansjø er juvelen som forener alle kommunene i regionen. Vansjølandskapet er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund, som innbyr til friluftsliv og naturopplevelse. Helt siden steinaldermenneskene slo seg ned her for 4000 - 5000 år siden, har vassdraget tjent som vannvei og matkammer

innsjø - Store norske leksiko

Fakta om Innlandet. Kenneth Moen Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1. januar 2020. Fylket har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Innlandet har større areal enn Danmark, og er det eneste fylket uten kystlinje Til: Troms fylkeskommune. Bruken av veisalting har eksplodert i Norge også i de nordligste fylkene våre. Derfor vil vi etterhvert se store skader overalt; død/ ødelagt vegetasjon, ødelagte veier, bruer og andre betongkonstruksjoner. Sørpå rapporteres det om store skader på skog, innsjøer og drikkevann

Nasjonalparken omkranser Femunden, som er Norges tredje største innsjø. Her kan du både fiske og padle kano, og området er stort, Lyngenalpene ruver spisse og majestetiske i det arktiske landskapet rundt Lyngenfjorden i Troms. Her kan du legge ut på flotte vandringsturer og bli med på aktiviteter som hvalsafari og brevandring Hun tar oss med på halvannen times cruise på den vakre innsjøen, som munner ut i Polens største innsjø, Sniardwy. Vi får følge av en rekke seilbåter på tur mellom byen og det urørte innsjølandskapet på den 114 kvadratkilometer store innsjøen, før vi snur og seiler tilbake til utgangspunktet Gjende i Jotunheimen er en av Norges mange innsjøer. Foto: Torbjørn Morvik, NRK / De aller fleste nordmenn vet at Mjøsa er landets største innsjø, med sine 365 kvadratkilometer Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 27. februar 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33 og § 34, kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 § 2, delegeringsvedtak av 24. februar 1993 og 13. mai 1993 og forskrift av 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni 1/10 Hvilken av disse storbykommunene er den største i landareal? Foto: NRK. 9/10 Hva er Norges dypeste innsjø? Nyheter fra Troms og Finnmark Fakta om Nordland. Nordland er Norges nest største fylke og har plass for 5 sør-norske fylker innenfor sine grenser. Nordland har. 42 kommuner; 243385 innbyggere (1. januar 2020) (her finner du også største by) et areal på 38.153 km², som utgjør 12 % av Norges landarea Onega - Europas nest største innsjø. Postet den 28. juni 2013 av Brizo. 1. Polakkene fikk fatt i olje, og vi fikk 10 nydelige timer over sjøen Vyg. 30 grader i luften, 26 grader i vannet. Bading, kveldssol, soving på dekk. Per-Henning har vært på Tonga i Stillehavet, og fikk assosiasjoner Fjellskred fra et ustabilt fjellparti, og relaterte flodbølger, skjer på få minutter, og har så høy energi at de ikke kan kontrolleres ved fysiske tiltak. Hendelsene etterlater tydelige spor i landskapet. Etter flodbølger kan sporene vises i flere tiår (sterk forstyrrelse i vegetasjonen, som vist i bildet fra Chile nederst på siden), etter fjellskred er avsetninger synlige i landskapet.

Så padle vi på MjøsaFylke for fylke: Kom deg til landets råeste utsikterOpparbeidet utsikt tomt med Nøkkelferdig Småroi Panorama

Følgende innsjøer var med i overvåkingen i 2018: Altevatnet og Takvatnet i Troms, Stuorajávri og Iešjávri i Finnmark, Gjende, Krøderen og Mjøsa på Østlandet, Møsvatn i Telemark og Overvåkingen i 2018 omfatter Norges største innsjø (Mjøsa) og de største innsjøene i økoregion / 1). 1. Nord-Norge . DE 10 STØRSTE TETTSTEDENE I HVERT FYLKE. OSLO/AKERSHUS. 876391 Oslo 015349 Jessheim 012876 Ski 012420 Drøbak 011599 Nesoddtangen 010226 Råholt 008543 Ås 006914 Fetsund 006584 Kløfta 005934 Vestby. HORDALAND. 227752 Bergen TROMS. 055057 Troms.

itromso.n

Og så kom ørreten tilbake - hardt fiske og predasjon ga store endringer i en nordlig innsjø. Slik var det i Takvatnet i Troms inntil en hard utfisking utløste store endringer hos begge artene. Nisjeforskyvninger, konkurranse og predasjon, inkludert kannibalisme, var økologiske nøkkelprosesser. NOK 99, Landskapet rundt Mjøsa, Norges største innsjø, nevnes også av flere. Her finner du verdens eldste hjuldamper i rutetrafikk, Skibladner, eller «Mjøsas hvite svane». Storgårdenes gjestfrihet og flatbygdenes matkultur skal være verdt å få med seg, og de omtales som skjulte skatter Altevatn er Norges tiende største innsjø, og innsjøen er viktig fiskeområde for lokalbefolkningen. Imidlertid er bestanden av storørret, som har status som storørret, karakterisert som svært sårbar. Kraftverkregulering. Før Altevatnvassdraget ble regulert i forbindelse med kraftproduksjon på 1950-tallet, var vassdraget kjent for rikt fiske, spesielt på storvokst bestand av ørret. Troms har 13527 tjern og vatn større enn 0,25 hektar (2,5 dekar), med et samlet areal på 88955 hektar. Av disse loka-litetene er 1140 stk større enn 10 hektar, mens 112 stk er større enn 100 hektar. Det finnes opplysninger om fisk fra 1520 innsjøer. Aure og røye er de vanligste fiskeartene, med henholdsvis 934 og 788 registrerte bestander

Leter etter tidenes største skatt – NRK Kultur og

Troms og Finnmark i tall - demograf

1. Hva heter den største innsjøen i Nord-Norge? Altevatnet; Langvatnet; Røssvatnet; 2. I hvilken by ligger Arvid Hanssens plass? Alta; Vardø; Finnsnes; 3. I hvilket fylke ligger øya Lemmingvær? Nordland; Troms; Finnmark; 4. Hva heter kommunesentraet i Evenes? Bogen; Hol; Kjøpsvik; 5. Neiden ligger i nærheten av hvilken by? Vardø. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under. I tillegg til kryssord kan tjenesten være praktisk for ordspill som Wordfeud og Scrabble Slike flommer er typiske i store innlandsvassdrag på Østlandet, i Trøndelag, Finnmark, Troms og i fjellet. Noen av de mest alvorlige og største flomhendelsene på Østlandet, som Vesleofsen i 1995 og pinseflommen i 2011 og 2013, var et resultat av mye regn og stor snøsmelting

Byer i Troms og Finnmark - NordNorgesGuiden

kyst/fjordlandskap i Troms Ullsfjordområdet har mange av de samme geologiske Stordal Store Rieppijavre Kraftutbygging i stor skala? . midt i et unikt geologisk laboratorium Regulering av 6 vassdrag 132 kV kraftledning fra Steinnes til Skarmunken Meahccivággi Subglasiale innsjøer, kløfter og gamle elveløp Sommervannet (Troms og Finnmark) Koordinater. Sommervannet (nordsamisk: Geassájávri) er en innsjø i Tana kommune i Finnmark. Det er den største innsjøen i Masjokvassdraget og har utløp mot øst til Sommerelva. Referanser. a b c; Sist redigert den 23. jan. 2020, kl. 23:45. Største innsjø: Røssvatnet i Nordland (Hemnes- og Hattfjelldal kommuner) 218 km² Nordland består av 44 kommuner med Bodø som administrasjonssenter. Troms består av 24 kommuner med Tromsø som administrasjonssenter. Finnmark består av 19 kommuner med Vadsø som administrasjonssenter

Altevatn er Norges 10-de største innsjø, og utgjør en betydelig del av ferskvannsressursene i Troms fylke. Både innsjøen og området rundt er et viktig utfartsområde, særlig for befolkningen i midt- og sør-Troms. I 2002 inngikk Villmarksfisk AS avtale med Statskog om uttak av røye fra Altevatn for bruk som settefis Innsjødatabasen til NVE inneholder informasjon om vann og innsjøer. NVE Innsjødatabase gir deg kjapp tilgang til data for de rundt 243 000 innsjøene i bas et aktuelt kultiveringstiltak også i større innsjøer, og ved relativt lavt ressursbehov resultere i forbedra fiskebestander. Desember 2008 Prosjekt Bedre innlandsfiske i regulerte vassdrag i Troms (BIRT) er et samarbeidsprosjekt mellom offentli Ligger inne i Sverige ved innsjøen Vänern som er 20 mil lang og har rundt 22.000 øyer. De største er Torsö, Akvaplan-Niva har vunnet Mangfoldsprisen 2020 i Troms og Finnmark Takvatnet er uregulert, og en av de mindre innsjøene som er med i overvåkingen av store innsjøer. Nedbørfeltet er også lite, slik at vannets oppholdstid er hele 9 år. Hele 27 % av nedbørfeltet er innsjøoverflate, men ellers dekker skog (42 %) og snaufjell (18 %) mye areal. Bare 2 % er dyrka mark. Vannet er moderat kalkrikt (8,7 mg/L.

Norges største øyer - Store norske leksiko

 1. Ofte er innsjøen omkransa av store belte med sumpvegetasjon (til dømes takrør, sjøsivaks, dunkjevle og elvesnelle). Somme innsjøar kan vere så ureina at det berre finst planktonalgar der, og undervassvegetasjonen manglar heilt. Næringsrike innsjøar finst særleg i jordbruksområde og i eller ved tettbygde strøk
 2. Verdalskredet i 1893 var det største kvikkleireskredet i Norge i historisk tid. 55 Kvikkleirekredet i Sokkelvika i 1959 på vestsiden av Reisefjorden i Nord-Troms startet på sjøbunnen og en skredkant på 1,5 kilometer. Over 20 hus og gårdsbruk ble tatt av raset og én person omkom. Raset gikk ut i innsjøen Botn og skapte en.
 3. Å velge riktige krypinn for din norgesreise kan gi ferien det lille ekstra. Lokal mat, kulturtilbud og spennende arkitektur er ofte en del av pakka på de mest attraktive overnattingsstedene i Norge
 4. Få ting er mer magisk enn å være så heldig å få se den grønne divaen danse på himmelhvelvingen, som universets egen puls. Nord-Norge er blant de beste og mest spennende stedene i hele verden å oppleve nordlyset. De majestetiske fjellene som reiser seg dramatisk opp av havet, og de små, koselige byene og fiskeværene rundt i landsdelen, utgjør den perfekte rammen for å jakte på aurora
 5. Fiske i Mjøsa tar deg gjennom hele tre fylker i Norges største innsjø. Den har et areal på 365 kvadratkilometer, ligger 123 meter over havet og er 117 km lang. Vannstanden er regulert, og har hatt den samme vannstanden nå siden 1961. Den største offisielle målte dybden er 468 m og gjør Mjøsa til Norges tredje dypeste innsjø

Video: Fakta om Nord-Norge - Nordland, Troms og Finnmark

Svalbards største har fått navn - NRK Troms og Finnmark

Nordens største innsjø Europas største innsjøer - Store norske leksiko . De største innsjøene i Europa finnes på det Innsjø Land Areal i km2 Ladoga Russland 18 180 Onega Russland 9900 Kuybyshev Russland 6500 Vänern. Største innsjøer i Norge (fastlandet) Innsjøene er sortert etter deres totale areal Troms og Finnmark blir det største i areal, men med færrest innbyggere - vel 243.000. De nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke Har du god tid er det verdt å sette av litt tid til å besøke Troms, regionen rundt Tromsø. Innenfor en 2-timers radius finner du vakre øyperler som Sommarøy, Kvaløya og Senja. Ta med familien på gårdsbesøk på Yggdrasiltunet på Kvaløya , opplev kystkultur, fiskesamfunn, hvite strender, Hamn i Senja og vakre turistveier fullpakket med naturperler Fjellfrøsvatnet (også kalt Fjellfroskvatnet, nordsamisk: Geatkejávri) er en innsjø i Balsfjord kommune i Troms. 8 relasjoner

Ein innsjø er eit vatn - naturleg eller menneskeskapte - som ikkje har direkte forbinding til havet. Ein liten innsjø kallast ofte eit tjern.. I Norden har innsjøane ferskvatn, men andre stader i verda kan dei ha saltvatn på grunn av avleiringar på botnen 1.1 Vannregion Troms 18 1.2 Hva oppnår vi med planen? 22 1.3 vært den største, sammen med fraværet av vann, tørke. Nedbørfelt Landareal med avrenning til et bestemt utløpspunkt i en elv, innsjø, fjord eller i hav. NGU Norges geologiske undersøkelse De største vannområdene i Innlandet er Mjøsa, Glomma, Randsfjorden, Valdres samt de norske delene av de svenske vannregionene Västerhavet og Bottenhavet. Vannområde Mjøsa består av Norges største innsjø og hele dens nedbørfelt, det vil si alle tilløpselvene med forgreininger Mjøsa er Norges største innsjø og er et eget vannområde i vannregion Glomma. Den er regulert 3,61 meter. I det store nedbørfeltet utgjør skog (36 %) og snaufjell (39 %) de største arealene, men det er mye dyrket mark og urbane områder i nærområdet Selbusjøen ble i 2016 undersøkt for fysisk-kjemiske forhold, plan-teplankton, vannplanter, småkreps og fisk. Undersøkelsene inngår i et langsiktig overvåkingsprogram som skal følge den økologiske utviklingen i innsjøen. Prøvefisket ble utvidet med tilleggsfinansiering fra regulanten Statkraft

Høyt over Mjøsa, Norges største innsjø, i den historiske grunnlovsbygda Eidsvoll ligger det økologiske småbruket Røisilien. - Vi birøktere tilsetter ingenting, trenger ikke konservere honningen. Alt er gjort ferdig av biene. Vi bare steller så godt som mulig med biene, slik at de får mulighet til å finne og lage den beste honningen Fastsatt av fylkesmannen i Troms 30. mars 2001 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 22, § 33, § 34, kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877, delegeringsvedtak av 24. februar 1993 og 13. mai 1993 og forskrift av 15. februar 1993 nr. 112 om definisjon, utforming og bruk av redskap til fangst av anadrome laksefisk Alle uregulerte innsjøer og fjellvatn har tykke og gode iser etter det stabile og kalde vinterværet. På mange av de større vatna har det meste av snøen blåst bort. - Perfekt for isfiske! Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com: Bilder fra Troms; Bilder fra Nordlan En innsjø kan definere begynnelsen av en større elv eller ligge mellom elver. Innsjøer som ligger mellom to eller flere elver har det som hydrologene kaller en flomdempende effekt. Det vil si at vannet blir forsinket i innsjøen, og har mindre skadepotensiale når det forlater innsjøen enn før det nådde innsjøen

Troms - tidligere fylke - Store norske leksiko

Altevatn er Norges 10-de største innsjø, og utgjør en betydelig del av ferskvannsressursene i Troms fylke. Både innsjøen og området rundt er et viktig utfartsområde, særlig for befolkningen i midt- og sør-Troms. Altevatn ble i løpet av slutten av 1950-årene demt opp og reguleres i forbindelse med kraftproduksjon i Innset kraftverk I Nord-Norge kan du oppleve høydepunkter som midnattssol, nordlys, Saltstraumen og Torghatten. Prøv aktiviteter som øyhopping, skreifiske, vandring og topptur på ski Vannplanten broddtjønnaks har spredte forekomster i kalkrikt ferskvann over store deler av helst ved store, klare og fiskerike vatn og innsjøer. i fjellet fra Rogaland til Troms

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 19. februar 2008 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33 og § 34, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 2, delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt. Førstnevnte er Norges nest største innsjø, og byr på store padlemuligheter. Sistnevnte inneholder blant annet Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten. En tur til topps på dens 1916 meter vil opplagt friste fjellvante. RUNDTUR: Idylliske Kvæfjord er den vestligste kommunen i fylket. Øyer og fjorder sør i Troms Fjellene i nord tilhører Ringvassøy. Øya er Norges sjette største med et areal på drøye 660 km². Øya er delt mellom kommunene Karlsøy og Tromsø. Navnet på øya kommer av ordet rind - bergrygg - øya med fjellryggene. Her finnes Skogsfjordvatnet, Norges største innsjø på ei øy. En yndet plass å rusle med fiskestang eller på. Største kommune er 1500 gonger større enn den minste. Ein stad går grensa. Kartverket forvaltar alle riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar. Sommaren 2020 starta arbeidet med å gå opp grensa mellom Noreg og Sverige, og arbeidet er venta å vere ferdig i 2024 større elvene, som oftere har røye-bestander, er veksten til ung røye imidlertid mye bedre enn i innsjøer. Dette fører til at smoltalderen, dvs. antall år røya må være i ferskvann før den kan vandre ut, er mye lavere i elver (i Troms ca. 3 år) enn i innsjøer (5-6 år). I elvebaserte bestander vandrer so

Kulturperler langs Mjøsa - NRK Hedmark og Oppland - LokaleRaskeste noensinne over Mjøsa – NRK Hedmark og Oppland

Karlsøy - Store norske leksiko

 1. utt for
 2. I landets største innsjø Mjøsa finnes 21 fiskesorter, herunder den kjente og storvokste Hunderørreten. Også i Femunden, den tredje største innsjøen i Norge finnes det stor ørret. Utover dette har Innlandet en rekke vann og elver/vassdrag med gode fiskemuligheter, og mulighet for til dels stor fisk
 3. Basisovervåkingen i 2015 omfattet 15 innsjøer, hvorav 13 referansesjøer og 2 eutrofierte innsjøer. De fleste er i Trøndelag, men noen var på Vestlandet og Østlandet, samt én i Troms. Resultatene viste at kun tre av de antatte referansesjøene var i svært god økologisk tilstand, syv var i god tilstand, to
 4. utter før avgan
 5. § 5. Ved vurdering av dispensasjonssøknader skal forskrift for bruk av motorkjøretøy i spesielt sårbare områder i Målselv kommune, Troms med tilhørende kart, fastsatt av fylkesmannen i Troms, med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356, § 2, andre ledd, legges til grunn

Største og dypeste innsjøer Kartverke

 1. Her lå det en innsjø inntil i forrige uke . Sjeldent fenomen har tømt en innsjø i Velfjord i Nordland. Vannet forsvinner ned i store underjordiske grottesystemer
 2. sammenlignet i de nærliggende innsjøene Takvatn og Fjellfroskvatn i Troms. I førstnevnte innsjø finnes i tillegg stingsild. Totalt 100 ørret og 90 røye ble undersøkt på ettersommeren 2018. Alle tarmparasittene ble registrert hos ørret og røye i begge innsjøene, unntatt ørretmark og røyemark som infiserte henholdsvis kun ørret og.
 3. De fleste som tenker på Troms, tenker på Tromsø. For en flott by dette er! Iskatedralen, Fjellheisen (taubane), de forskjellige museene og det gamle sentrum med fargerike trehus. Men Troms er mer enn dette. Imponerende fjell, vakre fjorder
 4. Denne store innsjøen ligger på grensen mellom Norge og Sverige. Fun fact: Fra campingen kan du se Sverige på den andre siden av innsjøen. Stora Lee Camping har mange permanente campingplasser, men det innebærer også mange fasiliteter. Campingen har en lekeplass, sportsbaner, en strandvolleyballbane, en sandstrand, en trampoline.
 5. www.tromso.havn.no Telefon 77 66 18 50 Hjemmel for lokale fartsforskrifter er forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø Høringen foretas som direkte høring til våre største brukere og via annonsering på vår hjemmeside og sosiale media
Camping i Norge | Midtveis mellom Oslo og Bergen liggerCamping i Norge | Kystriksveien - verdens vakreste
 • Sandviks publishing.
 • Pioner 14 active pris.
 • Dagogtid n.
 • Konsultasjon tannlege.
 • Noskapin apoteket.
 • Kölnische rundschau euskirchen.
 • Norge sverige håndball.
 • Peter o'toole kinder.
 • Eishalle mv.
 • Coenaculum jerusalem.
 • Rhinocéros ionesco film.
 • Apeneve brukes til.
 • Europas største fastlands isbre.
 • How to style hr tag css.
 • Salat bønner.
 • Luke mockridge tour 2018 köln.
 • Soundmaster 7 i 1.
 • Fuchsschwanz überwintern.
 • Tagesausflüge in niederbayern.
 • Aktivitetsbygget campus vestfold.
 • R tek.
 • Future rundbuehaller.
 • Kletterschuhe decathlon.
 • Ansatt rabatt gardermoen.
 • 50 års fødselsdag kvinde.
 • Hvordan leve med en manisk depressiv.
 • Eidshaug rederi.
 • Kule gavekort.
 • Nal vindu.
 • Neem tannkrem.
 • Masken bemalen kindergeburtstag.
 • Bauchtanz hameln.
 • Frank abagnale documentary.
 • Sydkoster aktiviteter.
 • Hva kan man gi kattunger.
 • Breuninger gutschein neukunden.
 • Sophia loren leinwandbild.
 • Upptåget tidtabell 2018.
 • Ballongdjur köpa.
 • Bmw m8 pris.
 • Resin biltema.