Home

Rop retningslinjer

ROP-retningslinjen Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer Alle norske retningslinjer Utgiver: Helsedirektoratet, 2011 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse I begynnelsen av mars lanserte Helsedirektoratet to nye retningslinjer på rusfeltet på nett. Det gjelder Nasjonal faglig retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. - De nye retningslinjene er viktig for å støtte god, forskningsbasert praksis i kommune- og. Faglige spørsmål rettes til Helsedirektoratet, +47 810 200 50, Avdeling for psykisk helse, Anne-Grete Kvanvig og Gitte Huus. Webversjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket.no i samarbeid med KoRus-Øst. Ved spørsmål send e-post til aro@helsebiblioteket.no, redaksjonen@helsebiblioteket.no eller ring 915 49 235.. Se også Helsebibliotekets retningslinjedatabase med alle norske retningslinjer Veiledere og retningslinjer; Rus og psykiske lidelser (ROP) Rus og psykiske lidelser (ROP) For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP-lidelser foreligger det en ROP-retningslinje som inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen

Alle norske retningslinjer; Utgiver: Helsedirektoratet, 2011. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, Anbefaling 86: Behandling av ROP-pasienter innenfor helseforetakene må skje i aktivt samarbeid med kommunene både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten www.helsedirektoratet.n Lukk Les mer om Brukerversjon av ROP-retningslinjen Individuell plan Hvis du over lengre tid får hjelp fra flere hold i hjelpeapparatet (f.eks. fra fastlegen, NAV og ruspoliklinikk), da har du også krav på å få en individuell plan, hvis du selv vil ha det

ROP-retningslinjen Dessverre hersker fremdeles oppfatningen om at et rusproblem er selvforskyldt og noe den enkelte bare kan velge å slutte med. NKROP arbeider for å redusere stigma rundt ruslidelser og ønsker å bidra til en nyansert og kunnskapsbasert rusdebatt Tilgrensning til andre retningslinjer og veiledere 15. Mandat, målgruppe og arbeidsform Først publisert: 29. februar 2016 Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017 Skriv ut / lag PDF Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Rus og psykiatri (ROP-lidelse) Pasienter med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelser

-(ROP forløp - godkjente retningslinjer 22 mai 2014) Psykiatrisk divisjon-har ansvaret for behandling av personer med alvorlige psykiske lidinger med og uten rusproblem RoP-pasienter NB! ROP-pasienter identifiseres både gjennom diagnostiske kriterier i henhold til ICD-10, og en helhetlig klinisk vurdering / skjønn Nasjonal kompetansetjeneste ROP har samarbeidet med en rekke bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Disse organisasjonene har plukket ut ti anbefalinger fra ROP-retningslinjen, som de mener er svært viktige for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging Snart innføres en ny retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). Planen er at den skal være klar til lansering høsten 2011. Dette skal blant annet erstatte dobbeltdiagnose-begrepet. Møller jobber med å lage et elektronisk oppslagsverk av retningslinjen

We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos Retningslinjer om ROP på nett. Per Halvorsen. 27. mars 2012 (endret 29. mars 2012) Mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser får ikke alltid hjelp som er godt nok faglig dokumentert. Derfor har Helsedirektoratet nå utarbeidet en ny faglig retningslinje som er tilgjengelig i digitalt format At ROP kan gi informasjon om, og henvise til, behandling blir oppfattet som positivt. ROP har ofte en god relasjon og helhetlig kjennskap til brukerne, slik at henvisningen kan bli mer utfyllende og behandlingsplassen mer egnet. Vi kan også informere om de ulike behandlingsinstitusjonene, eller være med til vurderingsenheten for informasjon For å påvise ROP i tide slik at behandling kan iverksettes, har man ved alle øyeavdelinger i Norge nokså ensartede retningslinjer for screening av premature barn. De aller fleste setter en grense ved en gestasjonsalder på 32 uker eller mindre, eller fødselsvekt på 1500 g eller mindre Innlegg om ROP-retningslinjer skrevet av Siv H Rydheim. Blogg drives av Siv Helen Rydheim. Forfatter av boka Kjærligheten spør ikke, den bare er (2008)

ROP - Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Sentrale anbefalinger - Nasjonal faglig retningslinje for

 1. 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8
 2. I det følgende kommer en kort beskrivelse av gjeldende retningslinjer etter pbl 2008 og pbl 1985. 2018 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging
 3. Mennesker med Rop-lidelser har krav på utredning, diagnostikk og behandling, men har i mange tilfeller ikke fått den behandlingen de burde ha. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra et bredt spekter av hjelpeapparatet, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenenesten og NAV
 4. . Det vil si at jo tidligere barnet er født, jo lenger vei har blodårene igjen å vokse
 5. Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse - ROP lidelser, Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten,.

Video: ROP - Nye retningslinjer på rusfelte

Nasjonale retningslinjer. Her finner du nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæring og videregåend Retningslinjer asfalt 2019 inneholder krav som er utfyllende i forhold til kravene i håndbok N200, og det er derfor viktig at disse to dokumenter ses i sammenheng. Retningslinjer asfalt 2019 inneholder ikke krav om kontroll og dokumentasjon. TR 2505 «Reseptorienterte asfaltkontrakter - Kontroll og dokumentasjon av utførelse» gjelder. Begge retningslinjer er allerede tatt i bruk over store deler av Norge. Retningslinjer for voksne (Figur 1) For det store flertallet av voksne ( ≥ 18 år) pasienter som kommer til legevakt og sykehus - de som har lette hodeskader (GCS 14-15) og lav risiko - anbefales nå serummåling av hjerneskade­markøren S100B som primærdiagnostikk

RETNINGSLINJER FOR GOD TOLKESKIKK . I Forskrifter om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven av 6. juni 1997, § 5 pålegges statsautoriserte tolker å utføre sin virksomhet i samsvar med god tolkeskikk. Begrepet god tolkeskikk er en norm som forteller hvordan tolken skal oppføre seg og utføre sitt arbeid Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og

Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge I kommunestyremøtet den 1. oktober vedtok Narvik kommune ny Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjerAlkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjer (PDF, 2 MB) 16.10.2020 Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering med konsekvensvurdering for Alpinveien Kontakt oss. Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Hærnesvegen 299, 2116 Sander Servicetelefonen 62 96 01 80 - Kl. 08.30 - 15.00 e-post: post@gir.hm.n

Vedlegg B: Felles retningslinjer for forsvarssektoren ved nedsettelse eller tap av sikkerhetsklarering 1. Sikkerhetsklarering 1.1 Hva er sikkerhetsklarering En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert SECRET/COSMIC TOP SECRET E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsber

Rus og psykiske lidelser (ROP) - St

Scroll to top. Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Aksepter innstillinger Skjul varsel Innstillinger. Informasjonskapsler (cookies Retningslinjer opptak barnehager; Handlingsplan mot mobbing; Språkplan; Strategisk plan for oppvekst; Strategiplan for skolebibliotek-utvikling Harstad kommune 2018 - 2025; Tjenestebeskrivelse for grunnskolen; Praktiske opplysninger om grunnskolen i Harstad; Pedagogisk arbeid med barn og familier fra språklige og kulturelle minoriteter i. Vadsø kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for koronaviruset. Telefon 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell torsdag 22, fredag 23 og mandag 26. oktober mellom kl 08:00-12:00

Norges Skytterforbund Postboks 5000 0840 Oslo. Besøksadresse: Sognsveien 73 0854 Oslo. E-post: nsf @ skyting.no Tlf: +47 21 02 98 50. Org.nummer: 947 975 072. NSF på Faceboo Begrepet retningslinjer brukes også om retningslinjer utgitt med hjemmel i forskrift, disse retningslinjene kategoriseres ikke som nasjonale faglige retningslinjer. ROP-retningslinjen IS-1948. Anbefalinger for utredning og diagnostisering av PTSD i prosjektet Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne (ITV) Å utrede og diagnostisere psykiske lidelser er en klinisk vurdering som skal kvalitetssikres av spesialis

Retningslinjer Konsertstøtte Fastsatt av styret i Norges Korforbund 4. juni 2010. Revidert 22. september 2011, 15. august 2018 og 17. november 2018. 1. Om ordningen. Konsertstøtte er en tilskuddsordning for framføring av kormusikk i Norge, og er en del av Aktivitetsmidler for kor Våre retningslinjer for vurdering og rangering. Av Geir Magnus. Vi er opptatte av å sørge for at våre vurderinger av nettcasinoer og spill holder høy kvalitet, er pålitelige og gir spillerne mest mulig informasjon. Her skal vi fortelle deg hvilke kriterier vi hos CasinoTopplisten tar med når vi skriver våre vurderinger

Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i krisesentertilbudet. Dette dokumentet omhandler vår ideologi, våre verdier, normer og holdninger og er tuftet på plattformen fra 1982 for Krisesenterbevegelsen, og på lov om kommunale krisesentertilbud fra 2010 30. oktober 2020 Flere opplever å få ekstra krav om betaling. På grunn av tekniske feil er det dessverre sendt ut regning til de som tok influensavaksine 26.10.2020 i Fauske idrettshall «Top Gear Norge» Bilprogrammet blir norsk! Med «Top Gear» blir et av verdens mest kjente TV-konsepter produsert i helnorsk versjon. NYE PROGRAMLEDERE: Esben Ullbæk Bundgaard-Jørgensen «Dansken» Selvig, Petter Schjerven og Fredric Aasbø skal lede «Top Gear Norge». Foto: TVNorge Vis me Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig» Equinors etiske retningslinjer og eksterne frivillige retningslinjer Equinor-boken og Equinors etiske retningslinjer er veiledende for våre forretningsaktiviteter. Disse dokumentene viser hvilke synspunkter vi har, og hvordan vi støtter flere eksterne frivillige retningslinjer

Informasjon om nedgravde løsninger. For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og håndtering av tømming etter etablering har vi utarbeidet retningslinjer for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftenes, og vi har utarbeidet informasjon som er mer konkret i forhold til nedgravde containerløsninger Våre retningslinjer. Trygghet for våre kunder. Equinor Asset Management ASA har konsesjon til å drive fondsforvaltning og individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet må tilfredsstille en rekke lovkrav som gir innsyn i forvaltningsselskapets drift og retningslinjer. Scroll to the top of the page.

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste Våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar beskriver våre etiske normer og standarder for selskapets samfunnsansvar. Retningslinjene bygger på våre verdier og prinsipper for selskapsledelse, og gir alle våre ansatte og våre interessenter en klar oppfatning av hva vi står for og hvordan vi driver vår virksomhet To download the ESUR Contrast Media Safety Guidelines Version 10.0 please click here.. If you would like to order a printed copy of the guidelines, please send us an email.Printed guidelines cost €6 per copy plus shipping costs Retningslinjer og rettleiarar: Psykososiale tiltak ved krisar, ulukker og katastofar: Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse

De erstatningsmidlene som brukes i Norge, er enten buprenorfin (Subutex eller Suboxone) eller metadon. I 2010 kom en ny forskrift om legemiddelassistert rehabilitering, LAR-forskriften, og Helsedirektoratet ga ut Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet. I 2013 kom Helsedireketoratets Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR. Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk

Selvhjelp Norge

ROP - Brukerversjon av ROP-retningslinje

Vi har laga denne oversikta for å gjere det lettare for dykk å arbeide i Bjørnafjorden kommune. Oversikta inneheld forskjellige krav til søknadsprosessane som gjeld her i kommunen Du er her: Hjem 1 / Organisasjon 2 / Klubber og Kretser 3 / Kretser 4 / Hordaland Skytterkrets 5 / Lov og retningslinjer. Lov og retningslinjer. Organisasjon. Om NSF. Administrasjonen. Visma - Reiseregninger og utgiftsrefusjon; Informasjonsbrosjyre om NSF; NSFs styre. Scroll to top. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne. Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet Retningslinjer for pakketilbud I forbindelse med våre pakketilbud, gjelder dette elever som skal gjennomføre full eller tilnærmet full opplæring* ved trafikkskolen. Dette innebærer blant annet at man ikke kan kjøpe pakketilbud dersom man har; (1) gjennomført obligatorisk kurs som sikkerhetkurs på øvingsbane, sikkerhetskurs på veg ved en tidligere anledning og/eller ved annen. HMS, etikk og retningslinjer Våre policier innen HMS og etikk, m.m. er nøkkelelementer i kravene til standardkontrakt som gjelder for forretninger med oss. Dokumentene i disse lenkene foreligger kun på engelsk

ROP - Ru

Del 1: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom status for retningslinjer, forarbeid til denne retningslinjen, samt målsetninger og prinsipper for avrusning som retningslinjen beskriver. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Del 1 av 3) Varighet: 11 minutte Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus. Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 - 2007-2011 (Sak 283) 1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng. 2. Scroll to top.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og

Informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for opptak til plass i kommunale barnehager Retningslinjer ved kjøp av heiskort REFUSJON SESONGKORT VED COVID-19 ELLER ANNA PANDEMI Me er opptekne av at sesongkortet i Myrkdalen skal vera ei god investering som gjev deg mange gode opplevingar. Ski- og utandørsaktivitet, med god plass i bakkane, skal vera ein trygg aktivitet

Disse retningslinjene gjelder først og fremst for ansatte. Navnestandard Faste langvarige team knytt til avdeling eller institutt: Skal starte med avdelingsbetegnelse, som f.eks: ASH-ADM, AHL-BLU-Deltid, AMF-PR, AHL-PED, SA-(studieadministrasjon),FA-(fellesadministrasjon Her er våre ansatte. Kolonnen Telefonnummer viser internt kortnummer. Start med 7702 etterfulgt av kortnummeret for å ringe. NB! Vi jobber forsatt med å forbedre denne lista, så hvis du finner feil, ta kontakt på oivind.arvola@harstad.kommune.no. Mer GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN. Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 . Trykk her for orginale retningslinjer i PFD-forma De generelle infektionshygiejniske retningslinjer er grundpillen i forebyggelse af smittespredning. Ved efterlevelse kan de generelle infektionshygiejniske retningslinjer forebygge kontaktsmitte, dråbesmitte og vehikelbåren smitte, som er de mest almindeligt forekommende smittemåder i sundhedssektoren. Se NIR om generelle forholdsregler Våre retningslinjer sikrer at kvaliteten på innholdet vårt er høy og at vår redaksjonelle prosess ikke har kommersiell innflytelse. Vi er uavhengige, og vi tillater heller ikke pop-ups eller annonser på våre nettsider. Dette fordi vi ikke godtar tredjepartsannonsering. Vårt innhold er kun vårt, helt uten innblanding fra andre virksomheter

Bokanmeldelse: Trygge sirkler (ROP

Rus og psykiatri (ROP-lidelse) - NHI

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort. HOLD DEG INFORMERT. Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider, informasjonstavle og ved hver enkelt heis Kilder. En helhetlig tilnærming til arbeid med rus og psykisk helse . 27.10.2020 2 Siv Tonje Luneng ved KoRus-Sør Litteratur, veiledere, nettressurser o Innkomstjournal - retningslinjer og mal 1. Endringer siden forrige versjon. Skal ikke fylles ut ved første versjon. Sammenligningsfunksjonen gir ofte leseren tilstrekkelig informasjon om endringer. Feltet brukes når. Retningslinjer for slokkevatn for brannvesen og sprinklaranlegg; Sjekkliste VA for Teknisk plan, sluttdokumentasjon og overtaking (PDF, 234 kB) VVA Førehandsuttale; Olje- og feittutskiljar. Søknad om påslepp av oljehaldig avløpsvatn (PDF, 921 kB) Søknad om påslepp av feitthaldig avløpsvatn (PDF, 225 kB) Veg og veglys. Vegvedlikehald; Vegly

ROP - Større risiko for personer med ROP-lidelser

1.1 Kjennetegn og behov hos personer med en ROP-lidelse ..

Retningslinjer 2015 AHLR på voksne -retningslinjer for gjenoppliving De Norske retningslinjene bygger på Rop på hjelp ring 1-1-3 (eller internt nødnummer på sykehus) 2. Start HLR 30:2 og kople til defibrillator (se HLR på voksne) 3. Analyser hjerterytme Last ned «Retningslinjer for topphåndballens gjennomføring av trening under covid-19-utbruddet 2020» her. Vær oppmerksom på at symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon eller feber, skal spilleren forlate trening, isoleres og ta kontakt med fastlege b. pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle. Retningslinjer for ungdomsarbeidet administrator 2020-08-28T13:11:03+02:00 Hensikt Ungdomsutvalget i Norsk Jernbaneforbund skal være et organ for forbundets unge medlemmer og har som formål å

5.1 Brukermedvirkning - Nasjonal faglig retningslinje for ..

c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:972417971 Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate Nye nordiske retningslinjer for behandling av ikkedescenderte testikler 22 til 24. august 2006 ble det holdt en konferanse i Sigtuna, Sverige, med tanke på etablering av felles nordiske retningslinjer for behandling av ikke- descenderte testikler Koronavirus. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset Sentrale retningslinjer ved styrketrening Studier på hva som skjer i en periode med økt energiinntak viser at muskelmasse utgjør 30-40% av vektøkningen uten styrketrening. En periode med økt energiinntak og regelmessig styrketrening har vist at muskelmasse utgjør 75 % til 100 % av vektøkningen, avhengig av treningsbakgrunn. Dett Teststasjon for korona flytter til Bygnes. Fra tirsdag 3. november må du til Bygnes, adresse Vestheimvegen 39, for å ta koronatest. Den tidligere teststasjonen i Åkrehamn flyttes i sin helhet..

ROP-håndbok på nett - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for

Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden. Læringsressurser. Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker. Fagstoff. Problemløsende metode Kjernestoff. Observasjon Kjernestoff. Opplevelse av smerte Kjernestoff. Å rapportere og dokumentere Kjernestoff. Vedtekter og retningslinjer. Utvalg, råd og interesseforeninger. Internasjonalt arbeid. Priser og ordener. Landsmøter. Stipendordninger. Finn en psykolog. Hva skjer? Kontakt oss. Startsiden / Publikum / Informasjonsvideoer / Videoer om psykiske lidelser / Hva er personlighetsforstyrrelser Retningslinjer for smertelindring Den norske legeforening Revidert 2009. Ikke rettet spesielt mot barn, men har et kapittel om barn og smerte, se side 30-32. Retningslinjer for smertebehandling av nyfødte barn Seksjon for nyfødte, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus Revidert i 2018 Besøksadresse: Venneslamoen 1 Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla Åpningstider: Mandag - fredag 10.00 - 14.00 Sentralbord: Mandag - fredag 08.00 - 15.3 Olympiatoppens retningslinjer for forebygging, utredning og behandling Formål: Formålet med retningslinjene er at vi på OLT best mulig skal forebygge, oppdage, utrede, behandle og rehabilitere utøvere med OTS. Diagnostikk og behandling skal være basert på vitenskap eller beste praksis

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk. Vedtatt på Norske Grafikeres Årsmøte 22.03.2019. I 100 år har Norske Grafikere forvaltet kunnskap om kvalitet, tradisjon og håndverk innenfor grafikkfaget. Vi skal arbeide for å formidle kunnskap om originalgrafikk GFs retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde

Må ikke glemme jentene med ADHD (NasjonalViktigheten av en trygg havn (ROP) – PsykNytt – siste nytt

Retningslinjer for personvern. PERSONVERNERKLÆRING. Beskyttelsen, behandlingen og lagringen av dine personlige data er svært viktig for oss. All data vi samler inn når du besøker våre nettsider, sosiale media-kontoer eller butikker, blir alltid samlet, behandlet og lagret med ditt samtykke. At the top right,. Kommunale retningslinjer. Her finner du retningslinjer for kunst i offentlig rom for kommuner på Agder. Kristiansand kommune. Arendal kommune. Grimstad kommune. Tvedestrand kommune. Lillesand kommune. Risør kommune. Flekkefjord kommune. SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE. Scroll to top. Finanstilsynet publiserte i går rundskrivet «Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån». Retningslinjene består i sju prinsipper, og i rundskrivet heter det seg at disse skal redusere misligholdt gjeld, gi mer solide finansforetak, bidra til finansiell stabilitet og gi tillit til finansnæringen

Medisinsk simulering nyttig i psykisk helsevern (ROP

Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune Retningslinjer for helsepersonell er utformet for reiser i regi av Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen (ofte forkortet Pasientreiser OUS) har ansvaret for alle reiser i Oslo, samt reiser i alle kommunene i Akershus, minus Vestby kommune Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansva.. Etiske retningslinjer og beredskapsplan Her er Fana IL sine etiske retningslinjer og Beredskaps- og krisehåndteringsplan. Download attachments: Etiske_Retningslinjer.pdf (240 Downloads) back to top . 967 Followers . 0 Follower . Hovedlaget meny. Hovedlaget. Om idrettslaget Fana. Visjon og kjerneverdier. Fanavarden. Historie. Jubileum. Pakkeforløp for kreft skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet ved mistanke om kreft. 28 pakkeforløp er nå etablert i helsetjenesten Økonomiske retningslinjer for Vikhammer håndballklubb 2019-2020. Hovedsponsor . Øvrige sponsore

 • Sprüche schönheit kosmetik.
 • Paroles ensemble.
 • Ferry herald of free enterprise.
 • Hepatit c behandling.
 • Tickets hamburg.
 • Steel vintage bikes.
 • Trolling utstyr.
 • Motel one frühstücksgutschein.
 • Orangutang dyreparken kristiansand.
 • Farben blautöne.
 • Ettermontere feller på ski.
 • Faltenrock film.
 • Matboks marius.
 • Husum sehenswürdigkeiten.
 • Antenne niederrhein playlist.
 • Kansas klima.
 • Karpe diem turne 2018.
 • Er mennesker planteetere.
 • Celius frisør tromsø.
 • Royal doulton jul.
 • Musikkanmeldelser aftenposten.
 • Søstrene grene kristiansand.
 • Energiewende tyskland.
 • Keppra alkohol.
 • Cheda douro doc 2015.
 • Rgb for blue.
 • Håndleddsprotese.
 • Atomic blonde filmpolitiet.
 • Maritim stuttgart events.
 • Beskjære alperips på høsten.
 • Emballasje nettbutikk.
 • Verdens beste brødpudding.
 • Photo chancre mou chez l'homme.
 • Australia wi.
 • Skatteverket logga in.
 • 1700 kcal per dag.
 • Rechengesetze terme.
 • Art youtube channels.
 • Tv2 sumo på panasonic smart tv.
 • Partnerstadt von leipzig.
 • Solbrent unngå flass.